Informasjon

Khat kan ødelegge munnhulen

Men er mindre farlig enn tobakk. En doktoravhandling ved Haukeland Universitetssykehus viser at rusmiddelet kan drepe celler i munnen.

- Det er å vanlig å se hvitere munnhuler hos folk som tygger khat. Men det er gjort lite forskning på dette området, opplyser Ochiba Mohammed Lukandu til Nhi.no.

Lukandu er utdannet tannlege og jobber nå i Helsedirektoratet i Kenya. Han har undersøkt hvilke virkninger khat-tygging har på munnhulen og skrevet en ny doktorgradsavhandling ved Haukeland Universitetssykehus.

Skader munnhulen

Forskeren gjorde forsøk på celler fra munnhulen og en kunstig munnslimhinne dyrket på laben. Resultatene viste blant annet at khat-ekstrakt kan drepe celler fra munnhulen og hemme tilveksten av nye. Det foreligger allerede en mistanke om at langvarig bruk av khat kan føre til munnhulekreft, men mer forskning trengs for å finne denne koblingen. Lukandu har med sitt arbeid vist at khat kan forårsake celleforandringer i munnens slimhinner.

Kaffe eller narkotika?

Tidligere studier har vist at khat-bruk over tid også kan føre til høyere blodtrykk, økt risiko for hjerteinfarkt, tarmsykdommer og hemoroider.

- Du må tygge store mengder av khat daglig for å få disse skadene. Selv om forskning sier at tobakk er mer helseskadelig enn khat, er det de mentale lidelsene knyttet til khat-misbruk som er avgjørende i debatten om legalisering, sier Lukandu. Vrangforestillinger og akutte psykoser som innebærer manisk oppførsel, paronoide tanker og aggressivitet kan utløses av khat.

I Storbritannnia omsettes khat helt lovlig, mens i Norge regnes hele planten som et narkotikum og er forbudt. I FN-sammenheng er spørsmålet om hvorvidt khat skal betraktes som et akseptabelt rekreasjonsmiddel eller som et uakseptabelt narkotikum stilt mange ganger. Noen sidestiller khat med kaffe, mens andre sidestiller det med amfetamin.

Likhetstrekk med amfetamin

Khat dyrkes i Øst-Afrika og på Den arabiske halvøy. Bladene fra planten inneholder stoffer som gir en mild, amfetaminlignende rus. I land som Somalia og Yemen har khat lenge blitt benyttet i sosiale og religiøse sammenhenger. Tygging av khat kan sammenlignes med skråtobakk og foregår i flere timer - gjerne i grupper. I de siste årene har rusmiddelet blitt kjent i Norge gjennom innvandrere fra Øst-Afrika, særlig fra Somalia.

- Khat er helt klart sammenlignbart med amfetamin. Bivirkningene minner om amfetamin, forteller Ochiba Mohammed Lukandu til Nhi.no.

Et av virkestoffene i khat, katinon, øker dopamin-nivået i hjernen og gir en følelse av velvære og økt våkenhet. Akkurat som amfetamin, men i mildere grad.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Lukandu, OM. Toxicity of Khat on normal human oral cells. Doktoravhandling Universitetet i Bergen; 2008.
  2. Al-Samarraie M, Khiabani HZ, Stokke Opdal M. Khat - et nytt rusmiddel i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 574-6. Tidsskrift for Den norske legeforening
  3. Bønes T, Bye Ø. Khat - rekreasjonsmiddel eller narkotikum? Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 545. Tidsskrift for Den norske legeforening