Informasjon

Kvinner sliter mest dagen derpå

En kveld i lystig lag kan gjerne bli dyster dagen etterpå.

Temaside om Korona

Ny forskning fra Danmark viser at kvinner sliter langt mer med bakrus enn menn.

Janne Tolstrup er seniorforsker ved Center for Alkoholforskning ved Statens Institut for Folkesundhet i Danmark. Hun har sammen med forskningsleder Tine Curtis undersøkt ettervirkningene av en fuktig kveld på byen og satt funnene i system. Resultatet viser at ”tømmermennene” gir blaffen i likestilling og banker oftere på hos kvinner enn hos menn.

Hvor mye og ofte

Forskerne har brukt data fra den såkalte KRAM-undersøkelsen - en ny, stor undersøkelse av danskenes helse og sunnhet. KRAM står for Kost, Røyking, Alkohol og Mosjon. Resultatene ble nylig publisert i danske Ugeskrift for Læger. Deltagerne i undersøkelsen ble bedt om å fortelle om sine alkoholvaner og oppgi hvor mye de drakk, hva de drakk, når de drakk og hvor ofte de har hatt en skikkelig fuktig kveld i løpet av en uke. De fikk også spørsmål om hvor ofte de opplevde bakrus hvis de drakk mer enn fem alkoholenheter om gangen.

Dobbel bakrus

Symptomene på ”tømmermenn” i denne studien er definert som tretthet, hodepine, svimmelhet, tørste, magepine, kvalme, hjertebank og oppkast. Sammenhengen mellom kjønn og bakrus ble analysert ved hjelp av logistisk regresjon. Faktorer som alder, utdannelsenivå, ukentlig alkoholinntak og alkoholinntak i forbindelse med måltider er tatt med i betraktningen. Resultatene viste at kvinner rapporterte over dobbelt så mange tilfeller av ”tømmermenn” enn som menn. Kjønnsforskjellene gjelder i alle aldersgrupper blant kvinner, og resultatene kan ikke forklares ved at kvinner i undersøkelsen faktisk drakk mindre eller drakk annen type alkohol enn menn.

Bedre trent

Forskerne foreslår forskjellige forklaringer på fenomenet. Menn rapporterer om flere tilfeller der de har drukket mye. Noe som igjen gjør at menn rett og slett har mer trening i å håndtere bakrus enn kvinner. En annen årsak kan være relatert til smerte. Kvinnene har rapport om mer smerte enn menn i forbindelse med bakrusen og dette kan ifølge forskerne være på grunn av både sosialt tillærte og biologiske mekanismer. Forskerne peker også på at at det er mulig at ”tømmermenn” forekommer mest når man har sovet lite. Det er mulig at kvinner får mindre søvn enn menn etter en natt på galeien på grunn av det faktum at kvinner i større grad enn menn tar seg av barn og hus – selv i bakrus. Tolstrup påpeker at det finnes lite forskning på ”tømmermenn” og at det ikke finnes noen direkte behandling av fenomenet. Folk som ønsker å unngå en tung dagen derpå setter derfor ofte sin lit til ymse kjerringråd. Forskeren avslutter konklusjonen med at det selvsagt finnes et effektiv stopper for tømmermennene – nemlig avhold.

Noen råd

Det norske Folkehelseinstituttet har på sine hjemmesider likevel gitt noen råd mot bakrus.

  • Drikk vann dersom du er uttørket. Alkohol virker vanndrivende og kroppen blir uttørket. Dette skyldes at alkohol hemmer utskillelsen av hormonet ADH (antidiuretiske hormon) fra hypofysen i hjernen. Dermed får ikke nyrene de nødvendige signalene om å holde på vannet i kroppen. Mer vann enn normalt skilles ut gjennom urinen.

  • Spis mat før du drikker alkohol. Mat i magesekken vil dempe rusen noe. Grunnen er at alkoholen oppholder seg i magesekken lenger tid, som igjen fører til at det tar lenger tid før alkoholen kommer over i tynntarmen, hvor det meste tas opp i blodet.

  • Unngå smertestillende piller som Globoid, Ibux og liknende ikke-steroide antinflammatoriske midler (NSAIDs). Disse medikamentene kan gi blødninger i mage og tarm. Det er sikrere å bruke paracetamol (Panodil, Paracet o.l.) som ikke har like stor blødningsfare.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Tolstrup J. Forekomsten af tømmermænd blandt danske kvinder og mænd. Ugeskrift for Læger 2008; 170:4226-9
  2. Alkohol – fakta om bakrus. Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2008. www.fhi.no