Informasjon

Mer skadelig fyll

I løpet av de siste årene har vi i Norge hatt en økning av alkoholbruk og spesielt av skadelig fyll. To prosent av befolkningen er alkoholavhengige, men hele 10 prosent bruker alkohol på en skadelig måte.

Dette betyr at langt flere enn de som er klar over det, har plager og sykdommer som skyldes for høyt alkoholinntak.

I perioden 1996-2006 har Bergen legevakt hatt en økning i antall personer med alkoholforgiftning på 90 prosent, i følge Bergens Tidende. Dagens Medisin skriver at antall kvinner med skrumplever har økt med 70 prosent i løpet av seks år.

Ifølge SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) øker ikke alkoholforbruket blant unge som det gjorde på slutten av 90-tallet. På sykehusene og legevakten kommer det likevel inn stadig flere med skader som er knyttet til alkoholforbruk.

- Vi ser en økende forekomst av skadelig fyll, men tallene på landsbasis viser ikke en dramatisk økning i alkoholforbruk blant unge de siste årene. Sannsynligvis er det enkelte som utvikler et annet mønster og drikker mer enn før, sier Svein Skjøtskift, overlege og spesialist i psykiatri, leder for Rusmedisinsk team ved Medisinsk avdeling på Haukeland sykehus.

Skader seg i slagsmål og fall

SIRUS publiserte nylig en artikkel som viser at alkoholforbruket øker mer enn alkoholskader.

- Det er imidlertid endel paradokser. For selv om ungdom i alderen 15-20 år i Norge rapporterer en stabilisering av alkoholforbruket, er det flere som blir skadet av fyll. Så enten er det folk som er over skolealder, som drikker mer, eller undergrupper som drikker mer, mens andre grupper drikker mindre. Sannsynligvis er det unge som har fått jobb og tjener godt, som ennå ikke har fått barn og andre sosiale forpliktelser, som bruker mer penger på alkohol, sier Skjøtskift.

Den viktigste årsaken til endringene i alkoholforbruket i følge Skjøtskift, er at alkohol er relativt billigere enn før, det er mer tilgjengelig enn før: - det har vært en sterk økning i antall skjenkesteder i løpet av de siste årene.

- Typiske skader er skader fra slagsmål og fallskader. Da er det først og fremst snakk om at folk skader seg tilfeldig i fylla, eller at det oftere blir slagsmål når offer og/eller angriper er beruset, sier Skjøtskift.

Neste side