Informasjon

Mer skadelig fyll

Viktigste dødsårsak for unge

I følge en artikkel Skjøtskift publiserte i Tidsskrift for Den norske lægeforening i 2003, er fyll den viktigste dødsårsaken for unge mellom 15-25 år. I samme artikkel viser han til at 70 prosent av den norske befolkning oppsøker lege hvert år. 11 prosent av alle konsultasjoner i allmennpraksis er alkoholrelaterte.

Retningslinjene i vestlige land tilsier at et høyrisikokonsum av alkohol starter på 21 alkoholenheter i uken for menn, og 14 for kvinner. Å innta mindre enn ti enheter i uken for menn, og mindre enn syv enheter i uken for kvinner, anses som rimelig trygt. (En alkoholenhet tilsvarer alkoholmengden som finnes i 33 cl ( flaske) pils, 12 cl (ett glass) rødvin eller 4 cl (én dobbel drink) sprit)

- Det er også viktig å tenke på hvordan du drikker. Det er generelt mer skadelig å drikke seg full enn å fordele alkoholenhetene over uken. Likevel har et jevnt alkoholforbruk tendens til å øke over tid, da man oppnår toleranse for alkoholeffekten, sier Skjøtskift.

Forrige side Neste side