Informasjon

Mer skadelig fyll

Vet ikke at de har et skadelig alkoholinntak

Alkoholskader som de fleste har hørt om, er skrumplever og hjerneskader.

- Disse skadene rammer bare de som har vært alkoholikere i mange år, det vil si ca. to prosent av befolkningen, mens 10 prosent av befolkningen bruker alkohol på en skadelig måte, sier Skjøtskift.

Skjøtskift tror ikke alle er klar over at de har et skadelig inntak av alkohol.

- Mange tror at de drikker som folk flest, de sammenligner seg med naboene eller kollegene og vet lite om risikogrenser. Mange vet nok ikke at man f.eks kan få høyt blodtrykk, eller bli overvektige av å drikke for mye alkohol. Om de visste at det var en sammenheng mellom enkelte sykdommer og alkoholinntaket deres, tror jeg mange ville gjort noe med det. Mange helsearbeidere burde også gjort mer for å ta opp temaet med pasientene, men dette er tabubelagt for mange. Leger og helsearbeidere synes kanskje ikke de kan kommentere det de oppfatter som pasientens privatliv. Da kan det være viktig å minne seg selv om at ifølge Verdens helseorganisasjon står alkoholbruk for fire prosent av den globale sykdomsbyrden, det vil si på lik linje med røyking, sier Skjøtskift.

Forrige side Neste side