Informasjon

Mer skadelig fyll

- Reguler pris og tilgjengelighet

Blant de sykdommene eller tilstandene der det kan være relevant og viktig for leger å spørre om pasientens alkoholvaner, er stress, høyt blodtrykk, overvekt, Ikke-organisk øvre fordøyelsesbesvær (funksjonell dyspepsi), diaré, traumer pga. vold eller ulykker, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer, depresjon, angst, graviditet, familierelaterte problemer og kombinasjonseffekter ved samtidig bruk av alkohol og legemidler, skriver Skjøtskift i artikkelen "Alkohol som medvirkende faktor i noen vanlige kliniske situasjoner" i Tidsskrift for den norske lægeforening.

For å redusere antallet alkoholrelaterte skader, er de mest effektive tiltakene neppe særlig populære blant folk flest.

- Det mest effektive virkemiddelet er å regulere pris og tilgjengelighet på alkohol. I vår liberale tid er det ikke så mange partier som tør å fronte en slik politikk. En regulering av promillegrensen og effektiv håndheving av disse reglene har ført til at vi ikke har hatt en økning av personer som kjører i beruset tilstand. Slike tiltak vet vi er effektive. Holdningskampanjer i skolen vet vi derimot ikke så mye om effekten av. Ellers jobber vi for å få de som arbeider i helsesektoren til å ta opp alkoholproblematikk med folk som kommer inn. De mest vesentlige tiltakene er det likevel politikerene som må stå for. Vi som er helsearbeidere, kan bare komme med forslag og innspill, sier Skjøtskift.

Forrige side Neste side