Informasjon

Amfetamin og metamfetamin

Sprøytemisbruk og sniffing er de vanligste formene for inntak ved misbruk av amfetamin og metamfetamin.

Hva er amfetamin?

Amfetamin og metamfetamin er sentralstimulerende stoffer. Amfetamin har vært brukt som legemiddel siden 1927, blant annet i behandling av astma og forkjølelse, fordi det virker utvidende på luftveiene. Lave doser amfetamin brukes fortsatt i behandlingen av hyperaktivitet og søvnsykdommen narkolepsi.

Amfetamin kan inntas som tabletter eller kapsler, men vanligst er røyking (ice), pulver til sniffing eller oppløst i væske til sprøytemisbruk. Dersom amfetamin tas intravenøst eller ved sniffing, inntrer de akutte virkningene både kraftigere og raskere enn dersom stoffet inntas i samme dose gjennom munnen.

Ikke-medisinsk bruk, salg og produksjon av amfetamin er ulovlig i Norge, og kan medføre fengselsstraff.

Amfetamin og metamfetamin misbrukes i økende grad over hele verden, og er blant de hyppigst brukte rusmidlene. Bruken av amfetamin og metamfetamin økte kraftig i Norge på 1990-tallet. I en undersøkelse oppga om lag 2-2,5 prosent av ungdom mellom 15 og 20 år i Norge at de hadde prøvd amfetamin i 2008. Rusmiddelanalyser i kloakkvann fra store europeiske byer tyder på at Norge er blant landene med høyest forbruk av metamfetamin per innbygger.

Neste side