Informasjon

Amfetamin og metamfetamin

Sprøytemisbruk og sniffing er de vanligste formene for inntak ved misbruk av amfetamin og metamfetamin.

[imported]

Hopp til innhold

Hva er amfetamin?

Amfetamin og metamfetamin er sentralstimulerende stoffer. Amfetamin har vært brukt som legemiddel siden 1927, blant annet i behandling av astma og forkjølelse, fordi det virker utvidende på luftveiene. Lave doser amfetamin brukes fortsatt i behandlingen av hyperaktivitet og søvnsykdommen narkolepsi.

Amfetamin kan inntas som tabletter eller kapsler, men vanligst er røyking (ice), pulver til sniffing eller oppløst i væske til sprøytemisbruk. Dersom amfetamin tas intravenøst eller ved sniffing, inntrer de akutte virkningene både kraftigere og raskere enn dersom stoffet inntas i samme dose gjennom munnen.

Ikke-medisinsk bruk, salg og produksjon av amfetamin er ulovlig i Norge, og kan medføre fengselsstraff.

Amfetamin og metamfetamin misbrukes i økende grad over hele verden, og er blant de hyppigst brukte rusmidlene. Bruken av amfetamin og metamfetamin økte kraftig i Norge på 1990-tallet. I en undersøkelse oppga om lag 2-2,5 prosent av ungdom mellom 15 og 20 år i Norge at de hadde prøvd amfetamin i 2008. Rusmiddelanalyser i kloakkvann fra store europeiske byer tyder på at Norge er blant landene med høyest forbruk av metamfetamin per innbygger.