Informasjon

Amfetamin og metamfetamin

Temaside om Korona

Effekter

Metamfetamin er kjemisk nært beslektet med amfetamin, og virkningene av amfetamin og metamfetamin er svært like. Imidlertid virker metamfetamin noe raskere fordi det er mer fettløselig og kommer hurtigere over i sentralnervesystemet. Derfor behøves ofte lavere dose enn av amfetamin. Varigheten av effekt med metamfetamin er også noe lengre.

Midlene er som nevnt sentralstimulerende, det vil si at de øker aktiviteten i hjernen. Man blir mer våken og energisk, noe som gjør at stoffene blant annet blir misbrukt av studenter som trenger å holde seg våkne for å lese. Effekten kommer raskt og varer noen timer. Siden det også tar bort sultfølelsen, misbrukes midlene av noen som slankemiddel.

Dersom amfetamin/metamfetamin inntas intravenøst (med sprøyte), ved røyking, eller ved sniffing, inntrer de akutte virkningene både kraftigere og raskere enn dersom samme dose inntas gjennom munnen.

De akutte virkningene inntrer raskt etter inntak og vil kunne forsvinne i løpet av få timer.

Dette er rusmidler som blant annet er skadelige for hjerte- og karsystemet. Amfetaminet gjør at man ikke kjenner kroppens normale tretthetssignaler. Man får altså ikke mer krefter av stoffet, det bare føles sånn. Mange opplever derfor å slite seg helt ut i amfetaminrus, for så å bli utslått når virkningen av stoffet dabber av. Denne effekten kan i verste fall føre til en kollaps som kan få dødelig utgang, noe som blant annet er observert blant utøvere i utholdenhetsidretter.

Rusen kjennetegnes av økt lykkefølelse, høy selvfølelse, og økt psykomotorisk tempo (mer energi, raske bevegelser, rask tale, uro, rastløshet). Vanlige tilleggssymptomer er nervøsitet, nedsatt konsentrasjon, usammenhengende tanker og tale, psykotiske tanker og paranoia, svimmelhet og dempet sultfølelse og søvnbehov. Søvnproblemer er en forventet effekt av sentralstimulerende midler som amfetamin/metamfetamin.

Både blodtrykk, puls og kroppstemperatur øker, og man svetter mer enn vanlig. Den stimulerende virkningen på hjerte- og karsystemet gir økt risiko for blant annet hjerneblødning, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser, noe som kan føre til dødsfall. Slik virkning på hjerte- og karsystemet er rapportert selv ved bruk av lave doser amfetamin/metamfetamin. 

Pupillene blir ofte store. Kombinasjonen av høyt aktivitetsnivå, raskt åndedrett, høy kroppstemperatur og lite drikke, kan gi risiko for dehydrering og kramper og i verste fall være livsfarlig. Den økte hjerneaktiviteten kan medføre krampeanfall. 

Virkninger som økt sjansetaking, redusert evne til å konsentrere seg om flere oppgaver samtidig og nedsatt kritisk sans innebærer økt risiko for alvorlige ulykker, for eksempel i trafikken.

Bruk av amfetaminer i svangerskapet kan gi økt risiko for morkakeløsning, fosterdød, misdannelser og for tidlig fødsel. Inntak av større mengder amfetamin under svangerskapet kan føre til abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet. Noen studier har vist at barn av mødre som misbrukte amfetaminer i svangerskapet, senere kan utvikle adferdsvansker og svekket intelligens.

Forrige side Neste side