Informasjon

Amfetamin og metamfetamin

Temaside om Korona

Abstinenssymptomer

Sterke fysiske abstinenssymptomer oppstår vanligvis ikke etter avsluttet bruk, men verking i ledd og muskler, angst og urolig søvn er likevel relativt vanlig. Søvnforstyrrelsene kan vedvare seks til åtte uker etter avsluttet bruk. ”Flashback-fenomener” kan forekomme etter bruk av amfetamin, med gjenopplevelse av rusfenomener også i stoffrie perioder.

Psykotiske reaksjoner er ikke uvanlig ved bruk av amfetamin/metamfetamin. Tilstanden kan ligne akutt paranoid schizofreni, med vrangforestillinger om forfølgelse og hallusinasjoner. Selv om varigheten vanligvis er kortvarig, ses også langvarige psykoser som klinisk ikke lar seg skille fra psykoser uten rusmiddelbruk som utløsende årsak. Faktorer som synes å øke risikoen for psykoser er tidligere bruk av amfetamin/metamfetamin, hyppig bruk, inntak av høye doser, og samtidig bruk av andre rusgivende stoffer.

Forrige side Neste side