Informasjon

Cannabis kan forårsake alvorlige lungeskader

Jevnlig røyking av cannabis øker risikoen for en rekke lungeskader. Ved enkelte sykdommer tilsvarer risikoen av å røyke 3-4 cannabissigaretter om dagen samme fare som ved å røyke 20 eller flere vanlige sigaretter om dagen.

I følge BBC News kan det å røyke cannabis forårsake alvorlig lungeskade, som for eksempel lungeemfysem. I et intervju BBC News har gjort med en lungespesialist ved St Mary's Hospital in London, sier lungespesialisten at han har flere unge pasienter som røyker cannabis og som har lungesykdommer som vanligvis kun ses hos eldre tobakksrøykere.

Behov for mer forskning

Rapporten "A smoking gun?" som ble laget av British Lung Foundation og publisert i 2002, oppgir at det er flere lungesykdommer som kan ha forbindelse med cannabisbruk, og det er generelt behov for mer forskning om bruk av cannabis og lungehelse.

- Mange unge som skal bestemme seg for om de vil prøve å røyke cannabis eller ikke, bryr seg ikke om det er lovlig eller ikke. Da er det viktig at de er godt informert om hvilke risikoer som er forbundet med å røyke cannabis, skriver de i innledningen til sin rapport.

Mer potent enn på 1960-tallet

Videre viser rapporten blant annet at:

  • Cannabis som røykes i dag, er mye mer potent enn den som ble røykt på 1960-tallet. Den gang innholdt cannabis ca. 10 mg tetrahydrocanabinol (THC), i dag inneholder cannabis opp til 150 mg THC.
  • 3-4 cannabissigaretter om dagen er forbundet med samme forekomst av akutt og kronisk bronkitt og samme grad av skader på slimhinnen i bronkiene som 20 eller flere tobakkssigaretter om dagen.
  • Røyking av cannabis svekker immunsystemet.
  • Hovedeffektene på lungene av å røyke cannabis er økt risiko for lungebetennelse og lungekreft.
  • Det har vært foreslått at THC i cannabis kan ha en terapeutisk effekt ved astma, men giftige/irriterende gasser, kronisk luftveisirritasjon eller ondartet sykdom etter lang tids røyking av cannabis, ser ut til å utligne disse fordelene.
  • Noen studier indikerer at unge cannabisrøykere risikerer å utvikle obstruktiv luftveissykdom senere i livet. Andre studier viser ingen slik sammenheng.
  • Jevnlig cannabisrøyking har blitt assosiert med lungeemfysem i noen studier, men ikke i andre. Disse studiene kan forøvrig ikke trekke noen sikre konklusjoner fordi de ikke skiller mellom å røyke cannabis og røyke en blanding av tobakk og cannabis. Studiene hadde dessuten få deltagere. Det er nødvendig med flere studier.

Inhalerer mer og dypere

Tjæren fra sigaretter og cannabis inneholder mye av de samme stoffene, men cannabis avgir fire ganger så mye tjære på luftveiene sammenlignet med ufiltrerte sigaretter med samme vekt. Dette øker risikoen for lungekreft.

Cannabis røykes ofte på en slik måte at dragvolumet øker med to tredjedeler sammenlignet med tobakksrøyking, og det inhaleres dypere. Dette fører til større inntak av de skadelige stoffene.

Vil du vite mer?