Informasjon

Cannabis kan forårsake alvorlige lungeskader

Jevnlig røyking av cannabis øker risikoen for en rekke lungeskader. Ved enkelte sykdommer tilsvarer risikoen av å røyke 3-4 cannabissigaretter om dagen samme fare som ved å røyke 20 eller flere vanlige sigaretter om dagen.

Det å røyke cannabis kan forårsake alvorlig lungeskade, som for eksempel lungeemfysem og astma1-2. Det er usikkert i hvilken grad cannabis disponerer for KOLS3 og lungekreft4. I et intervju BBC News gjorde med en lungespesialist ved St Mary's Hospital in London, sier lungespesialisten at han har flere unge pasienter som røyker cannabis og som har lungesykdommer som vanligvis kun ses hos eldre tobakksrøykere.

Behov for mer forskning

Rapporten "A smoking gun?" som ble laget av British Lung Foundation i 2002 listet opp flere lungesykdommer som kan ha forbindelse med cannabisbruk, og anga at det er behov for mer forskning om bruk av cannabis og lungehelse.

- Mange unge som skal bestemme seg for om de vil prøve å røyke cannabis eller ikke, bryr seg ikke om det er lovlig eller ikke. Da er det viktig at de er godt informert om hvilke risikoer som er forbundet med å røyke cannabis, skriver de i innledningen til sin rapport.
Neste side