Informasjon

Cannabis kan forårsake alvorlige lungeskader

Mer potent enn på 1960-tallet

Videre viste rapporten blant annet at:

  • Cannabis som røykes i dag, er mye mer potent enn den som ble røykt på 1960-tallet. Den gang innholdt cannabis ca. 10 mg tetrahydrocanabinol (THC), i dag inneholder cannabis opp til 150 mg THC.
  • 3-4 cannabissigaretter om dagen er forbundet med samme forekomst av akutt og kronisk bronkitt og samme grad av skader på slimhinnen i bronkiene som 20 eller flere tobakkssigaretter om dagen5.
  • Røyking av cannabis svekker immunsystemet.
  • Hovedeffektene på lungene av å røyke cannabis er økt risiko for lungebetennelse og lungekreft.
  • Det har vært foreslått at THC i cannabis kan ha en terapeutisk effekt ved astma, men giftige/irriterende gasser, kronisk luftveisirritasjon eller ondartet sykdom etter lang tids røyking av cannabis, ser ut til å utligne disse fordelene.
  • Noen studier indikerer at unge cannabisrøykere risikerer å utvikle obstruktiv luftveissykdom senere i livet. Andre studier viser ingen slik sammenheng.
  • Jevnlig cannabisrøyking har blitt assosiert med lungeemfysem i noen studier, men ikke i andre. Disse studiene kan forøvrig ikke trekke noen sikre konklusjoner fordi de ikke skiller mellom å røyke cannabis og røyke en blanding av tobakk og cannabis. Studiene hadde dessuten få deltagere. Det er nødvendig med flere studier.
Forrige side Neste side