Informasjon

Cannabis kan forårsake alvorlige lungeskader

Inhalerer mer og dypere

Tjæren fra sigaretter og cannabis inneholder mye av de samme stoffene, men cannabis avgir fire ganger så mye tjære på luftveiene sammenlignet med ufiltrerte sigaretter med samme vekt. Dette øker risikoen for lungekreft.

Cannabis røykes ofte på en slik måte at dragvolumet øker med to tredjedeler sammenlignet med tobakksrøyking, og det inhaleres dypere. Dette fører til større inntak av de skadelige stoffene.

Selv om det er noe usikkerhet om sammenhengen mellom cannabisbruk og enkelte lungesykdommer, er det likevel all mulig grunn til å advare mot å røyke cannabis.

Forrige side Neste side