Informasjon

Cannabis kan forårsake alvorlige lungeskader

Jevnlig røyking av cannabis øker risikoen for en rekke lungeskader. Ved enkelte sykdommer tilsvarer risikoen av å røyke 3-4 cannabissigaretter om dagen samme fare som ved å røyke 20 eller flere vanlige sigaretter om dagen.

Det å røyke cannabis kan forårsake alvorlig lungeskade, som for eksempel lungeemfysem og astma1-2. Det er usikkert i hvilken grad cannabis disponerer for KOLS3 og lungekreft4. I et intervju BBC News gjorde med en lungespesialist ved St Mary's Hospital in London, sier lungespesialisten at han har flere unge pasienter som røyker cannabis og som har lungesykdommer som vanligvis kun ses hos eldre tobakksrøykere.

Behov for mer forskning

Rapporten "A smoking gun?" som ble laget av British Lung Foundation i 2002 listet opp flere lungesykdommer som kan ha forbindelse med cannabisbruk, og anga at det er behov for mer forskning om bruk av cannabis og lungehelse.

- Mange unge som skal bestemme seg for om de vil prøve å røyke cannabis eller ikke, bryr seg ikke om det er lovlig eller ikke. Da er det viktig at de er godt informert om hvilke risikoer som er forbundet med å røyke cannabis, skriver de i innledningen til sin rapport.

Mer potent enn på 1960-tallet

Videre viste rapporten blant annet at:

 • Cannabis som røykes i dag, er mye mer potent enn den som ble røykt på 1960-tallet. Den gang innholdt cannabis ca. 10 mg tetrahydrocanabinol (THC), i dag inneholder cannabis opp til 150 mg THC.
 • 3-4 cannabissigaretter om dagen er forbundet med samme forekomst av akutt og kronisk bronkitt og samme grad av skader på slimhinnen i bronkiene som 20 eller flere tobakkssigaretter om dagen5.
 • Røyking av cannabis svekker immunsystemet.
 • Hovedeffektene på lungene av å røyke cannabis er økt risiko for lungebetennelse og lungekreft.
 • Det har vært foreslått at THC i cannabis kan ha en terapeutisk effekt ved astma, men giftige/irriterende gasser, kronisk luftveisirritasjon eller ondartet sykdom etter lang tids røyking av cannabis, ser ut til å utligne disse fordelene.
 • Noen studier indikerer at unge cannabisrøykere risikerer å utvikle obstruktiv luftveissykdom senere i livet. Andre studier viser ingen slik sammenheng.
 • Jevnlig cannabisrøyking har blitt assosiert med lungeemfysem i noen studier, men ikke i andre. Disse studiene kan forøvrig ikke trekke noen sikre konklusjoner fordi de ikke skiller mellom å røyke cannabis og røyke en blanding av tobakk og cannabis. Studiene hadde dessuten få deltagere. Det er nødvendig med flere studier.

Inhalerer mer og dypere

Tjæren fra sigaretter og cannabis inneholder mye av de samme stoffene, men cannabis avgir fire ganger så mye tjære på luftveiene sammenlignet med ufiltrerte sigaretter med samme vekt. Dette øker risikoen for lungekreft.

Cannabis røykes ofte på en slik måte at dragvolumet øker med to tredjedeler sammenlignet med tobakksrøyking, og det inhaleres dypere. Dette fører til større inntak av de skadelige stoffene.

Selv om det er noe usikkerhet om sammenhengen mellom cannabisbruk og enkelte lungesykdommer, er det likevel all mulig grunn til å advare mot å røyke cannabis.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

 1. Tashkin DP. Increasing cannabis use: what we still need to know about its effects on the lung. Respirology 2014; 19: 619-20. PubMed
 2. Robinson PD, King GG, Sears MR, Hong CY, Hancox RJ. Determinants of peripheral airway function in adults with and without asthma. Respirology 2017; doi: 10.1111/resp.13045. DOI
 3. Tashkin DP. Does cannabis use predispose to chronic airflow obstruction? Eur Respir J 2010; 35: 3-5. PubMed
 4. Zhang LR, Morgenstern H, Greenland S, Chang SC, Lazarus P, Teare MD, et al. Cannabis smoking and lung cancer risk: Pooled analysis in the International Lung Cancer Consortium. Int J Cancer 2015; 136: 894-903. PubMed
 5. Aldington S, Williams M, Nowitz M, Weatherall M, Pritchard A, McNaughton A, et al. Effects of cannabis on pulmonary structure, function and symptoms. Thorax 2007; 62: 1058-63. PubMed
 6. BBC News: Cannabis smoke "worse" than tobacco news.bbc.co.uk
 7. BBC News: Warning over cannabis lung harm news.bbc.co.uk
 8. The British Lung Foundation: A smoking gun