Informasjon

Cannabis, hasjisj, marihuana

Cannabis er et stoff som produseres fra cannabisplanten (Cannabis sativa og -indica). Plantene blir mye brukt til produksjon av tauverk, men blir også brukt til å lage cannabisolje og rusmidler som marihuana og hasj.

En sentral kilde for denne artikkelen har vært faktaark fra Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS).1

Hva er cannabis?

Planten har en hovedstengel med grener hvorfra man har utspring for de karakteristiske smale og hakkete bladene. Planten inneholder en lang rekke substanser som har fellesbetegnelsen cannabinoider. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) er et cannabinoid med psykoaktive virkninger. Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus ved bruk av cannabis.

Marihuana dannes fra tørkede planteprodukter mens hasj består av plantesaften/harpiksen fra de blomstrende toppskuddene presset sammen med andre deler av plantematerialet til klumper eller brikker. Marihuana er altså et uforedlet produkt av cannabis, mens hasjisj eller cannabisharpiks er et raffinert produkt.

Bruken av cannabis strekker seg langt tilbake i tid (12.000 år), og medisinsk bruk er beskrevet i Kina fra 2000-3000 f.Kr. Cannabis som rusmiddel har eksistert i Norge siden hippikulturen vokste frem på slutten av 1960-tallet. I Norge er hasj vanligst, mens man i USA ser en stor overvekt av marihuana.

Cannabis er det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge. Sammen med amfetamin er cannabis det hyppigst påviste illegale stoffet blant bilførere som er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Nasjonale studier har vist at vel 2 prosent av befolkningen rapporterer å ha brukt cannabis i løpet av de siste 4 ukene.

Den vanligste inntaksmåten for cannabis er røyking, men det kan også inntas med en fordamper. Det er også mulig å spise eller lage te av cannabis.

Hasjisj som røykes, gir fra seg en markant søtlig lukt. 

Neste side