Informasjon

Cannabis, hasjisj, marihuana

Temaside om Korona

Abstinenssymptomer

Cannabis anses å være mindre avhengighetsskapende enn andre rusmidler, som heroin og kokain. Avhengigheten kan imidlertid likevel oppleves som sterk. Ca. 1 av 10 av dem som bruker cannabis jevnlig, vil bli avhengige.

Abstinenssymptomene ved avvenning består vanligvis av irritabilitet, aggressivitet, søvnløshet, rastløshet, angst, nedstemthet, skjelvinger og diaré. Det er også vist at cannabisbruk kan medføre toleranseutvikling (behov for større doser for å oppleve samme rusfølelse).

Enkelte studier tyder på at cannabisbruk kan føre til at brukeren etter hvert går over til andre rusmidler. 

Forrige side Neste side