Informasjon

Cannabis, hasjisj, marihuana

Abstinenssymptomer

Cannabis anses å være mindre avhengighetsskapende enn andre rusmidler, som heroin og kokain. Avhengigheten kan imidlertid likevel oppleves som sterk. Ca. 1 av 10 av dem som bruker cannabis jevnlig, vil bli avhengige.

Cannabis er lettere å slutte med enn sterkt vanedannende rusmidler, men noen får svært ubehagelige abstinenssymptomer. Disse består vanligvis av irritabilitet, aggressivitet, søvnløshet, rastløshet, angst, nedstemthet, skjelvinger og diaré. Det er også vist at cannabisbruk kan medføre toleranseutvikling med behov for større doser for å oppleve samme rusfølelse.

Enkelte studier tyder på at cannabisbruk kan føre til at brukeren etter hvert går over til andre rusmidler. 

Forrige side Neste side