Informasjon

Cannabis, hasjisj, marihuana

Er cannabis lovlig?

Cannabis regnes som et narkotisk rusmiddel og er ikke lovlig i Norge. Det finnes ulike regler i ulike land, men i de aller fleste land i verden er cannabis ulovlig. Cannabis har likevel de siste årene blitt mer og mer vanlig. Enkelte mener at cannabis bør bli lovlig. Debatten er ikke ferdig og kommer sannsynligvis til å pågå i flere år. Per i dag er cannabis ulovlig og besittelse av stoffet straffes med bøter og fengsel.

Fra 1. februar 2012 gjelder en fast grense for hvor mye THC du kan ha i blodet når du kjører bil. 

Forrige side Neste side