Informasjon

Cannabis, hasjisj, marihuana

Medisinsk bruk av cannabis

Cannabinoider, enten i pilleform, som munnspray eller i oljeform, eller røyking av cannabis i seg selv, er godkjent i visse land til medisinsk bruk, for eksempel som kvalmestillende middel i forbindelse med cellegiftbehandling, som appetittstimulerende hos pasienter med aids og som smertelindrende hos pasienter med multippel sklerose. 

I Norge er det per i dag kun registrert ett legemiddel som inneholder cannabinoider (Sativex). Sativex er godkjent for bruk hos pasienter med moderat eller alvorlig spastisitet (økt spenning i muskulaturen) forårsaket av multippel sklerose. Det kan i spesielle tilfeller søkes om å bruke det syntetisk fremstilte cannabinoidet dronabinol (Marinol®) til for eksempel kreftpasienter.

Forrige side Neste side