Informasjon

Cannabis, hasjisj, marihuana

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Faktaark om rusmiddel-virkninger. Cannabis. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus, sist oppdatert 15.03.2019. HF (OUS) legehandboka.no
  2. Moore TH, Zammit S, Lingford-Hughes A, et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007; 370: 319-28. PubMed
  3. Kuepper R, van Os J, Lieb R, et al. Continued cannabis use and risk of incidence and persistence of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study. BMJ 2011; 342: d738. BMJ (DOI)
  4. Berghuis P, Rajnicek AM, Morozov YM, et al. Hardwiring the brain: Endocannabinoids shape neuronal connectivity. Science 2007; 316, 1212-6.
  5. Rusopplysningen. Cannabis. Siden besøkt 28.07.2022. rusopplysningen.no
Forrige side