Informasjon

Cannabis, hasjisj, marihuana

Cannabis er et stoff som produseres fra cannabisplanten (Cannabis sativa og -indica). Plantene blir mye brukt til produksjon av tauverk, men blir også brukt til å lage cannabisolje og rusmidler som marihuana og hasj.

En sentral kilde for denne artikkelen har vært faktaark fra Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS).1

Hva er cannabis?

Planten har en hovedstengel med grener hvorfra man har utspring for de karakteristiske smale og hakkete bladene. Planten inneholder en lang rekke substanser som har fellesbetegnelsen cannabinoider. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) er et cannabinoid med psykoaktive virkninger. Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus ved bruk av cannabis.

Marihuana dannes fra tørkede planteprodukter mens hasj består av plantesaften/harpiksen fra de blomstrende toppskuddene presset sammen med andre deler av plantematerialet til klumper eller brikker. Marihuana er altså et uforedlet produkt av cannabis, mens hasjisj eller cannabisharpiks er et raffinert produkt.

Bruken av cannabis strekker seg langt tilbake i tid (12.000 år), og medisinsk bruk er beskrevet i Kina fra 2000-3000 f.Kr. Cannabis som rusmiddel har eksistert i Norge siden hippikulturen vokste frem på slutten av 1960-tallet. I Norge er hasj vanligst, mens man i USA ser en stor overvekt av marihuana.

Cannabis er det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge. Sammen med amfetamin er cannabis det hyppigst påviste illegale stoffet blant bilførere som er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Nasjonale studier har vist at vel 2 prosent av befolkningen rapporterer å ha brukt cannabis i løpet av de siste 4 ukene.

Den vanligste inntaksmåten for cannabis er røyking, men det kan også inntas med en fordamper. Det er også mulig å spise eller lage te av cannabis.

Hasjisj som røykes, gir fra seg en markant søtlig lukt. 

Virkninger

Opplevelsen som cannabis gir, varierer sterkt avhengig av personlighetstype, miljø, forventninger, mengde og styrke på stoffet.

Ruseffekten inntrer allerede kort tid etter at røyken er inhalert, med en topp etter ca. 20-30 minutter. Den avtar igjen etter 2-3 timer og er vanligvis helt over etter 6 timer. Virkningen av cannabis inkluderer følelser av eufori, avslapning, endret tidsopplevelse, redusert konsentrasjon, redusert innlæring og hukommelse, samt humørforandringer, som panikkanfall og paranoia.

Cannabis kan raskt føre til fysiske endringer i kroppen, som for eksempel økt hjertefrekvens. Andre fysiske endringer kan være røde øyne, tørr munn og hals, økt appetitt og redusert pustefrekvens. Risikoen for akutt død er svært lav.

Cannabis påvirker også immunforsvaret, hormonbalansen og reproduksjonssystemet. Rusmiddelet kan føre til lungeskader og har innvirkning på fosteret i magen og barnets videre utvikling.

Ved overdose/akutt forgiftning ser man symptomer som panikkanfall og psykoser, økt hjertefrekvens og redusert bevissthet, der sistnevnte kan bli særlig uttalt og livstruende hos barn. De siste 20 årene er det publisert flere rapporter som viser en sammenheng mellom bruk av cannabis og akutt hjerteinfarkt og hjerneslag, men andre studier finner ikke en slik sammenheng.

Etter inntak av cannabis i høye doser kan noen oppleve hallusinasjoner (sansebedrag), via syn, hørsel, berøring og/eller lukt. Disse sansebedragene inntreffer forholdsvis sjelden. 

Cannabis kan utløse en rekke symptomer som er svært like de man ser ved en psykose, og som kan vedvare etter at selve stoffet er ut av kroppen. Intensiteten og varigheten av en slik psykotisk episode spenner fra lette symptomer som varer i minutter til timer, til mer alvorlige episoder som kan vare fra noen dager til over en uke. I noen tilfeller kan det da være behov for innleggelse på sykehus for behandling. Det er vist en sammenheng mellom bruk av cannabis og utvikling av schizofreni, med økt risiko ved tidlig og høyt forbruk.

Det er fremdeles omstridt hvorvidt cannabis forårsaker psykoselidelser eller bare brukes oftere av dem som er sårbare for psykose. Forskere tror imidlertid at cannabisbruk kan utløse psykoselidelser hos sårbare personer i kombinasjon med flere faktorer, men at cannabis ikke er en tilstrekkelig årsak alene.

Jevnlig cannabisbruk kan påvirke hukommelsen negativt i noen tid etter avsluttet bruk.

Ved bruk i svangerskap eller ved amming, kan utviklingen av fosterets hjerne påvirkes. Bruk kan føre til lavere fødselsvekt, redusert oppmerksomhet og redusert evne til resonnering. Det er foreløpig usikkert om bruk av cannabis under graviditeten fører til misdannelser. 

Abstinenssymptomer

Cannabis anses å være mindre avhengighetsskapende enn andre rusmidler, som heroin og kokain. Avhengigheten kan imidlertid likevel oppleves som sterk. Ca. 1 av 10 av dem som bruker cannabis jevnlig, vil bli avhengige.

Cannabis er lettere å slutte med enn sterkt vanedannende rusmidler, men noen får svært ubehagelige abstinenssymptomer. Disse består vanligvis av irritabilitet, aggressivitet, søvnløshet, rastløshet, angst, nedstemthet, skjelvinger og diaré. Det er også vist at cannabisbruk kan medføre toleranseutvikling med behov for større doser for å oppleve samme rusfølelse.

Enkelte studier tyder på at cannabisbruk kan føre til at brukeren etter hvert går over til andre rusmidler. 

Er cannabis lovlig?

Cannabis regnes som et narkotisk rusmiddel og er ikke lovlig i Norge. Det finnes ulike regler i ulike land, men i de aller fleste land i verden er cannabis ulovlig. Cannabis har likevel de siste årene blitt mer og mer vanlig. Enkelte mener at cannabis bør bli lovlig. Debatten er ikke ferdig og kommer sannsynligvis til å pågå i flere år. Per i dag er cannabis ulovlig og besittelse av stoffet straffes med bøter og fengsel.

Fra 1. februar 2012 gjelder en fast grense for hvor mye THC du kan ha i blodet når du kjører bil. 

Medisinsk bruk av cannabis

Cannabinoider, enten i pilleform, som munnspray eller i oljeform, eller røyking av cannabis i seg selv, er godkjent i visse land til medisinsk bruk, for eksempel som kvalmestillende middel i forbindelse med cellegiftbehandling, som appetittstimulerende hos pasienter med aids og som smertelindrende hos pasienter med multippel sklerose. 

I Norge er det per i dag kun registrert ett legemiddel som inneholder cannabinoider (Sativex). Sativex er godkjent for bruk hos pasienter med moderat eller alvorlig spastisitet (økt spenning i muskulaturen) forårsaket av multippel sklerose. Det kan i spesielle tilfeller søkes om å bruke det syntetisk fremstilte cannabinoidet dronabinol (Marinol®) til for eksempel kreftpasienter.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Faktaark om rusmiddel-virkninger. Cannabis. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus, sist oppdatert 15.03.2019. HF (OUS) legehandboka.no
  2. Moore TH, Zammit S, Lingford-Hughes A, et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007; 370: 319-28. PubMed
  3. Kuepper R, van Os J, Lieb R, et al. Continued cannabis use and risk of incidence and persistence of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study. BMJ 2011; 342: d738. BMJ (DOI)
  4. Berghuis P, Rajnicek AM, Morozov YM, et al. Hardwiring the brain: Endocannabinoids shape neuronal connectivity. Science 2007; 316, 1212-6.
  5. Rusopplysningen. Cannabis. Siden besøkt 28.07.2022. rusopplysningen.no