Nyhetsartikkel

Cannabisbruk gir dårligere spermkvalitet

Unge menn som røyker hasj, har oftere dårligere spermkvalitet enn jevnaldrende som ikke bruker det narkotiske stoffet.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser en studie fra Storbritannia som har undersøkt spermkvaliteten til menn som har oppsøkt hjelp på grunn av ufrivillig barnløshet. Studien er publisert i juniutgaven av tidsskriftet Human Reproduction.

Dette skal være den største studien som har undersøkt hvilke faktorer som kan påvirke menns fertilitet.

Les også: Nedsatt befruktningsevne hos en mann

Det er mange mulige årsaker til fruktbarhetsproblemer. Når et par har problemer med å bli gravide, blir blant annet mannens sperm testet ved å se hvor mye sædceller han produserer og hvor aktive de er. Hvordan sædcellene/spermiene er formet er også av betydning - den må ha riktig form for å være i stand til å trenge gjennom overflaten til egget. Har mannen sperm med feil form, kan dette medføre vanskeligheter med å få barn.

- Kunnskapen vi har om faktorer som kan påvirke spermkvaliteten, er veldig begrenset. Men mange menn er opptatt av å vite hvilke endringer i livsstilen de kan gjøre for å bedre kvaliteten, sier hovedforfatteren bak studien, Allan Pacey, ved University of Sheffield i en nyhetsmelding på universitetets hjemmeside.

Les også: Spermkvalitet best om vinteren

Ymse råd

Menn får ofte råd om hva de kan gjøre for å forbedre kvaliteten på spermen - som å slutte å røyke, drikke mindre alkohol eller bruke løsere undertøy. Men det er uklart om disse rådene har noen effekt. Forskerne fra Storbritannia har nå sett på hvor mye disse livsstilsendringer kan innvirke på spermkvaliteten. De fant ut at de overnevnte rådene hadde liten effekt, men de fant derimot ut at om unge menn røyker cannabis, ble spermkvaliteten forringet.

I denne studien deltok 2250 menn. Alle levde i et parforhold og hadde vært i kontakt med en fertilitetsklinikk på grunn av barnløshet. Parene hadde forsøkt å få barn i minst 12 måneder uten å lykkes.

Deltagerne måtte svare på spørsmål om livsstil: om de røykte, hvor mye alkohol de drakk og om de var såkalte rekreasjonsbrukere av narkotika - altså om de røykte hasj. De ble også spurt om BMI, om hvilket undertøy de brukte og om de har hatt kusma - en sykdom som kan ha innvirkning på spermkvaliteten.

Les også: Hva er en sædprøve?

Hjelper å kutte hasjrøyking

Forskerne så på spermprøver fra alle menn. Av alle de 2250 mennene som deltok i studien, hadde 318 menn (14 av 100) sædceller med dårlig morfologi (form og størrelse på sædcellene).

Forskerne sammenlignet spørreskjemaer til mennene med dårlig spermmorfologi med mennene som hadde sperm med riktig størrelse og form. De ønsket å se om det var store forskjeller i livsstil mellom de to gruppene, og som kan forklare forskjeller i sædkvalitet.

Det meste hadde ingen innvirkning på kvaliteten på spermiene - som røyking, mye alkohol, undertøy eller kusma. Men unge menn (i alderen 30 eller yngre) som hadde brukt cannabis i de tre månedene før de oppsøkte fertilitetsklinikken, hadde dobbelt så stor sjanse for å ha sperm med dårlig form og størrelse sammenlignet med menn som ikke hadde brukt cannabis.

Allan Pacey sier at det altså er svært få identifiserbare risikofaktorer som kan påvirke menns sperm, men at deres data tyder på at cannabisbrukere bør slutte å bruke stoffet hvis de ønsker å få barn. Forskerne konkluderer med at utover det å slutte å røyke hasj, er det lite som tyder på at man skal forsinke fertilitetsbehandlingen for å endre på menns livsstil.

Les også: Hva gjør hasj med helsa?

Kilder

Referanser

  1. Pacey A.A, Povey A.C et.al. Modifiable and non-modifiable risk factors for poor sperm morphology. Hum. Reprod 2014. DOI:10.1093/humrep/deu116 DOI