Informasjon

Designerdop

Ecstasy og GHB er eksempler på designerdop som fremstilles syntetisk gjennom kjemiske reaksjoner.

Hva er dette?

Designerdop brukes som betegnelse på rusmidler som produseres kjemisk med formål å lage nye narkotiske stoffer. En av hensiktene er å omgå lovgivning, og stoffene har vanligvis ingen medisinsk funksjon. Ecstasy og GHB er eksempler på slike kjemisk framstilte produkter.

Det syntetiske dopet blir fremstilt i laboratorier og er kraftigere og farligere enn tradisjonell narkotika. I mediene omtales de ofte som «motedop», «syntetiske rusmidler» eller «designer drugs», mens det medisinske fagmiljøet bruker betegnelsen «nye psykoaktive stoffer».

Jakten på syntetiske rusmidler blir stadig vanskeligere for toll og politi. Folk smugler mer og mer for hvert år, og metodene blir flere.

Narkotikamarkedet har forandret seg de siste årene, og internett er blitt en stadig viktigere omsetningskanal. I løpet av første halvår 2015 ble det beslaglagt over 200 000 brukerdoser av nye psykoaktive stoffer (NPS) i Norge.

De nye rusmidlene har mange ulike betegnelser. Nettbutikkene omtaler dem gjerne som «legal highs» eller «herbal highs», begrep som gir inntrykk av at stoffene er trygge, lovlige og/eller naturlige - hvilket de naturligvis ikke er.

Neste side