Informasjon

Ecstasy

Virkningene av ecstasy inntrer gradvis etter 30 minutter og når en topp over de neste 4 timene. Det er både stimulerende og hallusinogent.

Hva er ecstasy?

I de fleste tilfellene er ecstasy en cocktail av flere hallusinogener og sentralnervestimulerende stoffer hvor MDMA (3,4-metyléndioksymetamfetamin) pleier å være hovedingrediensen. Både MDMA, MDA (3,4-metyléndioksyamfetamin) og MDEA (3,4-metyléndioksyetylamfetamin) er i slekt med amfetamin.

MDMA ble utviklet så tidlig som i 1912. Planen var å bruke det som råstoff for fremstilling av et medikament for å stoppe kirurgiske blødninger. På 1980-tallet økte misbruken av stoffet kraftig i USA, og etter en serie med dødsfall og overdoser ble stoffet forbudt å bruke. Den illegale bruken har imidlertid fortsatt å bre seg, og i Norge skjøt bruken fart i House- og Rave-miljøene i starten av 90-tallet. Ifølge folkehelserapporten har mellom fire og sju prosent i aldersgruppen 16–34 år rapportert å ha brukt kokain, amfetamin eller ecstasy/MDMA én eller flere ganger i årene 2014-16. Både kokain og ecstasy/MDMA utgjør en økende andel av politi- og tollbeslag de siste årene. 

De vanligste blandingene man finner i ecstasy er MDMA blandet med en eller flere av følgende: amfetamin, metamfetamin, kokain, koffein, LSD, meskalin og 2C-B (4-bromo-2,5-dimetoksyfenetylamin). Forskjellige blandinger gir forskjellige typer virkning, og de forskjellige blandingene får ofte et slags "varemerke". Pillen blir gitt en bestemt farge og fasong/figur/avtrykk for at folk skal kjenne igjen hvilke ecstasy-tabletter som inneholder hva. 

Midlene er "designer-drugs" og fremstilles illegalt i laboratorier. Det finnes anonyme laboratorietjenester som analyserer innholdsstoffene og databaser om former for ecstasy. Ecstasy kan klassifiseres som både stimulerende og hallusinogent. Avhengig av innholdsstoffene kan rusen ligne den som framkalles av amfetamin, men den kan også ha likhetstrekk med LSD.

Det har blitt vanlig at "produsenter" eller "laboratorier" lager kopier og etterligninger av tidligere populære ecstasy tabletter. For å øke vekt og volum på tablettene tilsettes det for eksempel paracetamol, ibuprofen, kreatin og andre substanser. Virkestoffene til kopiene har ofte en helt annen blanding enn hva den populære "originalen" hadde.

Alt dette kan har ekstremt farlige konsekvenser, både på grunn av endret ruseffekt, forsinket virkning eller giftige/kontaminerte innholdsstoffer. I stedet for virkestoffet MDMA inneholder tablettene ofte MDEA, MDA og de ekstremt farlige etterligningene PMA (paramethoxyamphetamine) og PMMA (paramethoxymethamphetamine). Stoffene har en liknende, men svakere ruseffekt, er mer skadelige (giftige) enn MDMA og bruker lenger tid før de gir en merkbar rusfølelse. Dette gjør at brukerne ofte føler eller tror at de har fått mindre potente ecstasy-tabletter og/eller har tatt for liten dose og dermed supplerer med å ta en til (gjerne større) dose, noe som igjen drastisk øker risiko for overdose og verste fall overoppheting, feber, kramper, sjokk og hjertestans. 

Neste side