Informasjon

Ecstasy

Temaside om Korona

Ecstasy og loven

Både kjøp og bruk av ecstasy er ulovlig i Norge. MDMA, MDA, MDEA og de øvrige virkestoffene omfattes av narkotikalovgivningen. Stoffene er regulert som narkotiske stoffer etter forskrift til legemiddelloven (narkotikalisten).

Misbruk og oppbevaring kan straffes etter legemiddelloven, med en strafferamme på inntil seks måneders fengsel. Alvorligere lovbrudd som tilvirkning, innføring og salg kan straffes som andre narkotikaforbrytelser etter straffeloven. Avhengig av lovbruddets art er strafferammen henholdsvis 2, 10, 15 og 21 års fengsel.

Forrige side Neste side