Informasjon

Ecstasy

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Høiseth G, Løvåsdal Ø, Titze TK, Bramness JG, Bachs L. Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 596-8. PubMed
Forrige side