Informasjon

Fleinsopp

Fleinsopp er en giftig sopp på den måten at den gir en hallusinogen effekt. Den er derfor også klassifisert som et narkotisk stoff.

Temaside om Korona

Fleinsopp

Spiss fleinsopp inneholder det giftige stoffet psilocybin. Psilocybin påvirker og endrer funksjoner i hjernen slik at man kan oppleve hallusinasjoner, endret virkelighetsoppfatning, endring i sanseopplevelser og følelser. 

Psilocybin finnes også i en rekke andre sopparter i Norge: Blånende fleinsopp, belteflekkskivesopp, grønnpuklet trevlesopp, blåfoterlehatt og grå skjemsopp. I tillegg finnes det i perioder ulovlig importert cubafleinsopp. 

Spiss fleinsopp (Psilocybe semilanceata) er utbredt i Norge, og vokser om høsten, fra august til midten av oktober. Den finnes i næringsrik gressmark, og kan finnes så langt nord som til Troms.

Spiss fleinsopp kan være vanskelig å identifisere, og kan forveksles med for eksempel arter av trevlesopper og klokkehatter. Fatale følger etter forveksling med spiss giftslørsopp er rapportert.

Tørket norsk sopp inneholder 0,2-2,0 prosent psilocybin (altså betydelig variasjon). Det er beskrevet at psilocybin brukes i hallusinogen rushensikt i perorale doser fra 2-8 mg. Toksisk dose avhenger av innholdet av psilocybin i soppene og vil derfor kunne variere betydelig.1

Bruk og besittelse av spiss fleinsopp er forbudt og rammes av straffeloven. Den er oppført på Legemiddelverkets liste over narkotiske stoffer.

Inntak uten rushensikt

Fleinsopp gir symptomer fra 20 minutter til 1-2 timer etter inntak. Vanlige symptomer er hallusinasjoner, uro, angst og forvirring. Inntak kan utløse psykoser. Det anbefales å ta kontakt med Giftinformasjonssentralen (telefon 22591300) ved ufrivillig inntak.

Inntak i rushensikt

Virkningen inntrer rask, vanligvis innen 20-60 minutter etter inntak. Maksimumseffekten nås 1,5-2,5 timer etter inntak. Deretter avtar effekten gradvis, og de aller fleste er uten symptomer etter 6 timer. Virkning utover 9-12 timer forekommer sjelden, med mindre det er utløst spesielle alvorlige psykiske tilstander.1

Soppen inneholder stoffene psilocybin og psilocin, som gir en rus som er vanskelig å skille fra LSD-rus om man ikke på forhånd vet hva man inntar. Både rå, tilberedt og tørket sopp gir hallusinogen virkning.

De fleste inntak i rushensikt vil gi milde og ukompliserte symptomer. Psykiske symptomer dominerer, med uvirkelighetsfølelse, forandret tids- og stedsoppfatning og eufori. Illusjoner og hallusinasjoner forekommer, mest i forhold til syn og følelser.1 Som regel vil man oppleve en intens lykkefølelse, men man kan også få angstfulle opplevelser. Dette kan variere innenfor en og samme rusepisode.

Kroppslige symptomer ligner dem man ser etter adrenalinpåvirking: utvidete pupiller, rødhet i huden, økte senereflekser, hurtig hjertefrekvens, forhøyet blodtrykk, økt kroppstemperatur og pustefrekvens. Svimmelhet, munntørrhet og skjelving kan forekomme.1

Negative effekter av fleinsopp

Det er ikke påvist varige fysiske skadevirkninger. Risikoen er først og fremst knyttet til de farer man kan utsette seg for i ruset tilstand, når realitetsbildet blir forvrengt. I tillegg kan brukere få en rekke uheldige psykiske effekter av stoffet både under rus og i etterkant, også etter enkeltinntak. 

Ved alvorlige forgiftninger/overdoseringer kan det utvikles kraftige psykiske symptomer (såkalte "bad trips") med panikkangst, desorientering, agitasjon, aggressive handlinger. Hos disponerte personer kan en bad trip utløse depresjon, angst og schizofreniliknende psykoser. Psykosen kan vedvare i lengre tid etter at rusmiddelet har gått ut av kroppen.

Noen kan også oppleve "flashbacks", det vil si gjenopplevelse av sanseopplevelser fra tidligere rusepisoder, som for eksempel angst- og panikkreaksjoner. Dette kan skje uker og måneder etter inntak.1

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Sopp, psilocybin (fleinsopp) - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonssentralen. Siden lest 17.07.2019.