Nyhetsartikkel

Fører hasjrøyking til tyngre stoffer?

Er det riktig at mennesker som røyker hasj, lettere begynner å misbruke tyngre narkotiske stoffer?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

For mange er cannabis det første møtet med illegale rusmidler, og derfor er hasj og marihuana blitt omtalt som ”the gateway drug” - inngangsporten til narkotika. Mange mener at hasjrøyking fører til misbruk av tyngre stoffer. Andre mener det er en grunnløs påstand.

Forsker ved SIRUS, Anne Line Bretteville-Jensen, har i en oppsummeringsartikkel publisert på nettstedet forebygging.no drøftet dette spørsmålet og sett på resultater fra internasjonal forskning. I denne artikkelen omtaler vi Bretteville-Jensens funn og oppsummering.

Les også: Stoffmisbruk og stoffavhengighet

Starter med alkohol og tobakk

I sin artikkel forteller Bretteville-Jensen at rusbruken har et gjenkjennelig mønster både i Norge og i andre vestlige land:

De fleste starter med alkohol og sigaretter, mens enkelte også prøver cannabis. Et mindretall av de som har brukt cannabis, prøver senere amfetamin, ecstasy, heroin, kokain eller andre illegale stoffer.

De fleste som prøver ulovlige stoffer, bruker dette kun få ganger. Undersøkelser viser imidlertid at blant dem som har prøvd tunge narkotiske stoffer, er det få som ikke først brukte cannabis og alkohol.

Neste side