Informasjon

GHB - gammahydroksybutyrat

Gammahydroksybutyrat (GHB) finnes naturlig i kroppen i små mengder og dukker opp som et stoff i nedbrytningen av et signalstoff i hjernen (GABA).

Hva er GHB?

I hjernen finnes det mange såkalte nevrotransmittere, det vil si signalstoffer som beveger seg mellom nervecellene og "gir beskjeder" fra celle til celle. Det finnes signalstoffer som gjør at vi blir mer oppstemte og hyperaktive, og det finnes hemmende stoffer som beroliger oss og fjerner angst, eller gjør oss sløve.

Det vanligste hemmende signalstoffet i hjernen heter GABA (gamma amino hydroksybutyrat). GHB er en forkortelse for gamma hydroksybutyrat, og ligner på GABA. GHB finnes også naturlig i hjernen og er en del av stoffskiftet til GABA.

Stoffet er lett å fremstille og ble første gang fremstilt i 1960. GHB kan forekomme som en fargeløs, luktfri væske med salt smak, men det finnes også som pulver og i kapsler. GHB doseres vanligvis i bruskorker og drikkes, men det kan også settes intravenøst.

I Norge kan legemiddelet Xyrem, som inneholder GHB, foreskrives ved narkolepsi. GHB skal ha blitt gitt til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og betegnes derfor som "date rape drug".

0,1 prosent av Norges befolkning i alderen mellom 16 og 64 år oppgav i 2017 å ha prøvd GHB det seneste året. Samme år oppgav 1,4 prosent i denne aldersgruppen å noensinne ha prøvd GHB, og tilsvarende 1,6 prosent i aldersgruppen 16 og 34 år. Bruken i Norge har vært nokså konstant de seneste årene.

Neste side