Informasjon

Opioider - heroin, morfin, metadon og opium

Råopium utvinnes fra opiumsvalmuen og inneholder blant annet de aktive stoffene morfin og kodein som er hyppig brukt i medisinsk behandling av smerter. Men disse stoffene kan også misbrukes.

Opioider

Opioider som morfin og kodein er hyppig brukt i medisinsk behandling av smerter. Men stoffene kan også misbrukes og føre til rusmiddelavhengighet. I rehabiliteringen av heroinmisbrukere blir spesielle opioder i økende grad tatt i bruk i behandlingen.

Opioider er en felles betegnelse på stoffer som binder seg til opioidreseptorer på celleoverflatene i kroppen. Gruppen opioider inkluderer stoffer som er direkte utvunnet fra opiumsvalmuen (opiater), derivater av slike, eller kunstig fremstilte stoffer med tilsvarende virkning.

Vanlige opioider er heroin (diacetylmorfin), morfin, kodein, metadon, fentanyl, tramadol, buprenorfin og oksykodon. I medisinsk behandling benyttes også en rekke andre opioider:

  • Morfin - Morfin, Dolcontin, Malfin, Oramorph
  • Buprenorfin - Temgesic, Subutex, Norspan, Buvidal, Buprenorphine, Bugnanto, Buprefarm
  • Metadon
  • Etylmorfin - Cosylan, Solvipect comp
  • Oksykodon - OxyContin, OxyNorm, Oksycodone, Reltebon, Targin, Targiniq, Tanonalla
  • Ketobemidon - Ketogan
  • Petidin - Petidin
  • Fentanyl, alfentanil, remifentanil og sufentanil
  • Kodein - blant annet i Paralgin - og Pinex forte
  • Tramadol - Tramadol, Nobligan, Tramagetic

I en spørreundersøkelse fra 2010 opplyste drøye 1 prosent av befolkningen at de noen gang har brukt heroin. Det er anslått at cirka 7000-9000 brukere injiserer heroin i Norge.

Neste side