Informasjon

Heroin, morfin, metadon og opium

Temaside om Korona

Virkninger

Den smertestillende virkningen dominerer dersom brukeren på forhånd har sterke smerter. Hvis man ikke har smerter, vil stoffene først og fremst gi en følelse av rus, velbehag og likegladhet som kan gå over i virkelighetsflukt. Virkningen kan imidlertid også være rastløshet, tretthet, kvalme og nedsatt evne til å være selvkritisk. Virkningen vil også være forskjellig hos en som tar stoffet en enkelt gang, sammenlignet med en som tar stoffet gjentatte ganger. Virkningen av en dose heroin varer oftest noen timer.

Ved noe høyere doser føles kroppen varm, kroppsfunksjonene tunge, tungen tørr og etter hvert følger søvnighet. Pupillene blir små. Kvalme, vannlatingsbesvær, forstoppelse, kløe og munntørrhet er vanlig. 

De fleste opioidene kan redusere den kritiske sansen og øke risikovilligheten, samt påvirke ferdighetene og reaksjonsevnen i forbindelse med bilkjøring og betjening av redskaper og maskiner.

Ved store doser oppstår pustevansker, sammentrekning av pupillene, og huden blir kald, fuktig og blåaktig. Pustevanskene kan være livstruende.

Ved injeksjon av stoffer hvor man ikke kjenner innhold og styrke, er det stor risiko for overdose og dødsfall. Ofte pådrar man seg hudinfeksjoner på stikkstedene og virusinfeksjoner som hepatitt C (leverbetennelse) og hiv.

Etter langvarig og høyt forbruk vil misbrukere oftest bli preget fysisk og psykisk, komme i dårlig form, få nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse. Blant kroniske misbrukere er det en betydelig økt sykelighet og dødelighet sammenlignet med resten av befolkningen.

Blant kvinner som misbruker opioider under svangerskapet, et det høyere forekomst av komplikasjoner. Dette inkluderer spontanaborter, infeksjoner, for tidlig fødsel, barn med lav vekt og dårlig trivsel, samt infeksjoner. De nyfødte barna kan få abstinenssymptomer etter fødselen og har høyere dødelighet enn normalt.

Forrige side Neste side