Informasjon

Heroin, morfin, metadon og opium

Temaside om Korona

Opioider og bilkjøring

Illegal bruk av opioider eller misbruk, er ikke forenlig med å inneha førerkort. Hvis opioidene brukes på grunn av medisinsk problemstilling og foreskrevet av lege og i fast døgndose som tilsvarer 300 mg morfin eller mindre, vil tilvenning skje slik at førerkortforskriftens helsekrav i de fleste tilfeller er oppfylt. Men det er uansett ikke tillatt å kjøre i det som loven kaller påvirket tilstand. Du kan lese mer i Førerkort medisintabell og Bilkjøring og medikamenter. 

Forrige side Neste side