Nyhetsartikkel

Hva gjør hasj med helsen?

Hasjrøyking har økt de siste tiårene, men hva er konsekvensene?

En artikkel i tidsskriftet The Lancet forsøker å gi svaret.

Studier de siste 10 årene viser at cannabisbruk har bivirkninger. Forskere fra Australia har gått gjennom en rekke studier om hasjens effekt på helsa, og oppsummert funnene i en artikkel som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet.

Medisin og rekreasjon

Først litt historie: Cannabis er blitt brukt i over 4000 år innen medisinen og blant religiøse grupper. De siste 50 årene har cannabis i økende grad blitt brukt av ungdom og unge voksne som rekreasjon og i sosiale sammenhenger.

I USA nådde hasjrøykingen en topp i 1979. Deretter fulgte en lang periode med nedgang, fram til begynnelsen av 1990-tallet. Da økte bruken igjen. Den samme trenden finner man både i Australia og i Vest-Europa.

Estimerte tall fra amerikanske ”Office on Drugs and Crime” fra 2006, viser at cannabis blir brukt av 166 millioner mennesker verden over. Misbruken er høyest i USA, Australia og New Zealand, etterfulgt av land i Europa.

Forskning fra USA viser at omtrent 10 prosent av de som har prøvd å røyke hasj, er daglige brukere. Mellom 20 til 30 prosent er ukentlige brukere. En typisk cannabisrøyker starter mens han eller hun er midt i tenårene og når en topp i starten eller midten av 20-årene. Bruken synker drastisk når de får fast arbeid, blir gift eller får barn.

Neste side