Nyhetsartikkel

Hva gjør hasj med helsen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Misbruk over tid

Det er når cannabis blir brukt regelmessig over lang tid, at forskerne mener det kan ha negativ effekt på helsa. Gjennomgangen fra forskerne fra Australia oppsummerer de mest sannsynlige uønskede effektene av cannabisbruk. En lignende gjennomgang ble gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1997.

De mest vanlige bieffektene, er økt risiko for å bli utsatt for trafikkulykker, hjerte-karsykdommer og nedsatt lungefunksjon. Ved regelmessig bruk, ser man også negativ effekt på den psykososiale utviklingen og mentale helse.

Forskerne forklarer i sin artikkel at den mest vanlige akutte negative effekten av å røyke hasj, er panikk og psykotiske symptomer. Dette vil igjen øke risikoen for ulykker hvis brukerne kjører bil mens de er påvirket. Likevel viser det seg at i forhold til de som kjører i alkoholpåvirket tilstand, tar cannabispåvirkede færre risikoer og kjører saktere.

Forrige side Neste side