Nyhetsartikkel

Hva gjør hasj med helsen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Skade på fosteret

Det er gjort flere studier på cannabisbruk og graviditet. Forskerne bak Lancet-artikkelen konkluderer med at bruk under graviditeten kan redusere fødselsvekten hos barnet, men det synes ikke å forårsake fødselsskader. Det er ennå usikkert om barn som fødes av kvinner som røyker hasj i svangerskapet har økt risiko for å få atferdsforstyrrelser.

Forskning viser at regelmessig hasjrøyking skaper avhengighet blant en av ti brukere. Forskerne konkluderer med at hasjrøykere har en høyere risiko for å utvikle psykotiske symptomer og mentale lidelser – særlig hvis de tidligere har slitt med dette, eller er arvelig disponert.

En 15-års oppfølging av 50 465 svenske mannlige vernepliktige, rapporterte at de som hadde prøvd cannabis da de var 18 år, hadde 2,4 ganger større sannsynlighet for å få diagnosen schizofreni enn de som ikke hadde prøvd. Risikoen økte med hyppigheten av cannabisbruken og forble signifikant etter at man justerte for andre risikofaktorer.

Forrige side Neste side