Nyhetsartikkel

Hva gjør hasj med helsen?

Effekt på lungene

Cannabisrøyken inneholder mange av de samme kreftfremkallende stoffene som tobakksrøyk. Oppsummeringen i The Lancet viser at de som bruker cannabis regelmessig, har en høyere risiko for kronisk bronkitt og nedsatt lungefunksjon. Men befolkningsstudier viser ikke klare tegn på at cannabisrøyking øker risikoen for kreft i øvre luftveier. Forskerne etterlyser større og bedre studier som kan avklare dette.

De skriver også i sin artikkel at cannabisbrukerne utgjør en beskjeden byrde på det offentlige helsevesenets skuldre sammenlignet med misbrukere av alkohol, tobakk og andre illegale rusmidler. Samtidig ønsker de seg flere studier som kan gi mer presise svar på hvilken utløsende effekt cannabis har på blant annet utviklingen av psykisk sykdom.

Forrige side Neste side