Informasjon

Khat

Noen mener at khat nærmest kan sidestilles med kaffe, andre mener at veksten må betraktes på linje med amfetamin.

Hva er khat?

Khat er en plante som inneholder stoffer med en ruslignende virkning som ligner på amfetamin, men i svakere grad. Ruseffekten oppnås ved at man tygger bladene. Det virksomme stoffet finnes i blader fra khat-treet (Chatua edulis). Slike trær dyrkes i store mengder i Nordøst-Afrika og Sørvest-Arabia, blant annet i Somalia, og i disse områdene er (mis)bruk av khat utbredt. I enkelte land markedsføres stoffet som slankemiddel. I Norge regnes khat som et narkotikum.

Virkestoffene i khat likner på amfetamin. Det er isolert tre biologisk aktive alkaloider fra khatbladene: katinon, som er en ketoanalog av katin, katin, også kalt norpseudoefedrin, og norefedrin. Et problem er at bladene kan gi varierende effekt avhengig av hvordan de er oppbevart, og hvor ferske de er.

Neste side