Informasjon

Kokain og crack

Ruseffekten

Virkningen av kokainrusen avhenger av mengden, tidligere erfaringer med stoffet, omgivelsene rundt og måten stoffet tas på. Selve rusen er kortvarig men kraftig, og varer vanligvis i 15-60 minutter. Røyking av crack gir en enda hurtigere innsettende rus som kan være sterkere enn ved sniffing, men som avtar allerede etter ca 10 min.

Ofte inntas flere doser i løpet av kort tid. Små doser føles behagelig, gir en følelse av å være ovenpå og ha økt energi. Sult- og søvnbehov undertrykkes. Pupillene utvider seg. Hvis man øker dosene, får brukeren forsterket disse positive ruseffektene. Det er dette som gjør kokain til et populært rusmiddel.

De vanligste virkningene er listet opp nedenfor:

  • Følelse av økt energi
  • Større oppmerksomhet og våkenhet
  • Bisarr og voldelig atferd er ikke uvanlig
  • Høy puls, høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser
  • Utvidete pupiller
  • Kramper, muskelskjelving og økt kroppstemperatur
  • Engstelse med panikkfølelse
  • I sjeldne tilfeller kan man utvikle hallusinasjoner og akutt psykose (sinnsforvirring)
  • Økt sexlyst og forlenget orgasme, men impotens etter gjentatt bruk

De psykiske virkningene kommer først og fremst ved høyere doser. Det er ofte et resultat av at vedkommende har tatt mange enkeltdoser over lengre tid.

Forrige side Neste side