Informasjon

Kokain og crack

Skadevirkninger av kokain

Langvarig regelmessig bruk kan føre til angst, irritabilitet, hyperaktivitet, søvnløshet og mistro, noen ganger med forfølgelsesforestillinger (paranoid psykose). Vrangforestillingene ligner på de man får av amfetamin bruk. Menn som bruker kokain regelmessig, utvikler ofte raskt impotens. Noen blir voldelige.

Misbrukere over lengre tid har ofte typiske trekk som skjelvinger, tjukk hals, rennende nese og eksem rundt neseborene. Kokain er også etsende, noe som kan føre til hull i neseskilleveggen mellom neseborene.

De fysiske komplikasjonene er alvorlige:

  • Pustevansker
  • Hjerteinfarkt, hjerneblødning
  • Hjerneskade
  • Epileptisk anfall
  • Hjerterytmeforstyrrelser

Kokain fører til kraftige sammentrekninger av blodårene, noe som hemmer blodsirkulasjonen og blodtrykket. Denne effekten kan enten ved bruk over tid eller overdose føre til blant annet hjerneblødning, lungeblødning, leversvikt, nyresvikt, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt og hjerteinfarkt. 

Plutselige dødsfall som følge av overdreven kokainbruk er ikke uvanlig og kan komme etter kort tids bruk. Det er vanskelig å fastslå en dødelig dose for kokain, da det synes å være svært individuelt hvor mye som skal til. Grunnen til dødsfallet er som regel epileptisk anfall eller hjertestans.

Forrige side Neste side