Informasjon

Kokain og crack

Avhengighet

Kokain er et sterkt avhengighetsskapende stoff og cirka 1 av 5 av brukerne utvikler avhengighet. Det er mindre toleranseutvikling for kokain enn for opioider (morfin, heroin m.fl.), det vil si at dosen ikke må økes i så stor grad for å oppnå samme virkning. Derimot kan noen utvikle økt følsomhet. De tåler stadig mindre før de får virkninger, som for eksempel angstanfall. Kramper kan da forekomme selv ved små doser.

Faren for avhengighet er størst hvis man røyker crack, og hvis man setter kokain intravenøst. Avhengighet utvikles raskt, og brukerne undervurderer nesten alltid risikoen. Alkohol, opioider eller beroligende medikamenter brukes ofte for å dempe de ubehagelige virkningene av kokain. Dermed er det stor fare for å utvikle blandingsmisbruk og avhengighet av flere rusmidler1.

Kokain kan være fristende å bruke ofte, da det har kort virketid og kan oppleves prestasjonsfremmende.

Forrige side Neste side