Nyhetsartikkel

Kokain og plutselig dødsfall

Kokain er involvert i tre prosent av alle plutselige dødsfall og er farligst i kombinasjon med tobakk, alkohol og overvekt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvorfor dør unge mennesker plutselig av hjerteproblemer eller slag? Spanske forskere mener at kokain kan være en av årsakene.

En ny studie fra rettsmedisinsk institutt i Sevilla viser at det særlig er det å kombinere kokain med tobakk, alkohol og overvekt som er farlig for hjertet.

Studien er publisert i European Heart Journal.

Alle var menn

De spanske patologene har sett på nærmere på 2.477 døde som ble obdusert i Sevilla fra november 2003 til juli 2006. Dette utgjorde samtlige plutselige dødsfall i Sevilla i denne treårs-perioden.

De fleste av dødsfallene skyldtes mord, selvmord eller ulykker, men 668 havnet i kategorien ”plutselig død” uten åpenbar årsak. Forskerne analyserte blod og urin fra likene og fant spor av kokain hos 21 av dem. 13 døde av blodpropp i hjertet og tre av blodpropp i hjernen.

Dette betyr at over tre prosent av de som døde av ukjent årsak hadde tatt kokain. Alle var unge menn mellom 21 og 45 år, og de fleste hadde også røyket tobakk og drukket alkohol.

De fleste tilfellene av plutselige dødsfall der kokain var involvert, skyldtes hjerte eller slagtilfeller.

Forandringer i hjertet

Undersøkelsene viste at kokainmisbruk kan føre til skadelige forandringer i hjertet og i arteriene. Rettsmedisinerne fant mange tegn på begynnende hjerte-karsykdom blant de unge mennene som hadde brukt kokain. Derimot hadde mengden av kokain i kroppen ingen stor betydning. 1

- De potensielt dødelige følgene av kokainbruk kan ramme alle som tar det, også friske unge mennesker uten hjertesykdommer, sier Fotini Rozakeas ved British Heart Foundation til BBC.

Økende misbruk

Forskerne anbefaler at man som ledd i en grundig rettsmedisinsk undersøkelse ved plutselig og uventet dødsfall blant yngre mennesker undersøker for kokain.

De skriver også at bruken av kokain er stigende blant unge i Europa og anslår at 12 millioner europeere misbruker kokain.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Lucena J, Blanco M, et.al.. Cocaine-related sudden death: a prospective investigation in south-west Spain. European Heart Journal 2010; : . eurheartj.oxfordjournals.org
  2. http://news.bbc.co.uk
  3. www.videnskab.dk