Nyhetsartikkel

Ny studie: E-sigaretter øker risikoen for kronisk lungesykdom

Bruk av e-sigaretter øker risikoen for å utvikle kroniske lungesykdommer som astma, bronkitt, emfysem eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Det viser en studie publisert i American Journal of Preventive Medicine1 i desember 2019. Forskerne har analysert data fra "Population Assessment of Tobacco and Health (PATH)".

Her har de funnet informasjon om e-sigaretter, tobakkvaner og nye lungesykdomsdiagnoser blant over 32 000 amerikanske voksne i tidsrommet fra 2013 til 2016.

Langtidseffekt

Ifølge nyhetsmeldingen fra  "Center for Tobacco Control Research and Education2" som ligger under universitetet i California, er dette en av de første studiene som ser på langtidseffekten av e-sigaretter.

De skriver at flere populasjonsstudier har funnet en sammenheng mellom e-sigarettbruk og lungesykdom, men at det har vært vanskelig å bevise at bruk av e-sigaretter faktisk var årsaken. Kanskje kan årsaken være at personer med lungesykdom i større grad enn andre bruker e-sigaretter.

I den aktuelle studien hadde ikke deltagerne rapportert om lungesykdom da studien startet. Dermed kunne forskerne se på bruken av e-sigaretter og tobakk fra starten av. De fulgte deltagerne i tre år.

Forskerne mener resultatene er et sterkt bevis på at det er en årsakssammenheng mellom e- sigarettbruk og lungesykdom - mer overbevisende enn det som er vist i tidligere studier.

- Vi konkluderer med at e-sigaretter er skadelig alene. Effekten fant vi uavhengig av om deltagerne også røykte vanlig tobakk, sa Stanton Glantz, professor i medisin og leder ved Center for Tobacco Control Research and Education i California i nyhetsmeldingen.

Dobbeltbrukere

Resultatene viste følgende: E-sigarettbrukere hadde 1,3 ganger økt risiko for å utvikle kronisk lungesykdom. Tobakksrøykere økte sin risiko med 2,6. Og de som brukte begge produktene, hadde en økt risiko på 3,3. 

Glantz presiserer at de som både brukte e-sigaretter og tobakk hadde en enda høyere risiko for å utvikle kronisk lungesykdom enn de som brukte bare en av de to produktene.

Erstatning for tobakk?

Universitetet skriver i nyhetsmeldingen at funnene er relevante, særlig i en tid der det pågår en debatt om hvorvidt e-sigaretter skal anses som et verktøy for å redusere tobakkbruk.

Forskerne konkluderer med at det å kutte tobakken til fordel for e-sigaretter senker risikoen for å utvikle lungesykdom, men dette byttet er det svært få som gjør. 

- De fleste røykere bruker e-sigaretter i tillegg, og de blir dermed dobbeltbrukere. Dette øker risikoen for å utvikle lungesykdom, sier Glantz.

Studien er altså amerikansk, forholdene kan være anderledes i Norge. 

Kilder

Referanser

  1. Bhatta D, Glantz S. Association of E-Cigarette Use With Respiratory Disease Among Adults: A Longitudinal Analysis. American Journal of Preventive Medicine 2019. doi:https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.07.028
  2. https://www.ucsf.edu/news/2019/12/416216/e-cigarettes-significantly-raise-risk-chronic-lung-disease-first-long-term