Informasjon

Passiv røyking barn

Alle barn har rett til et røykfritt miljø. Det er den som er ansvarlig for barn, som skal sørge for at denne retten blir oppfylt.

Informasjon fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Lovbestemmelsen om at barn har rett til et røykfritt miljø, er ganske ny og trådte i kraft fra 1. juli 2013. Selv om retten nå er lovfestet, vil bestemmelsen ikke håndheves med straff, og det innføres heller ikke noe eget tilsynsapparat for å håndheve den.

Det foreligger ingen nye studier eller kartlegginger av i hvilken grad norske barn er utsatt for passiv røyking i Norge i dag, men siden andelen røykere har gått betydelig ned de siste tiårene, anslås det at ca. 10 prosent av alle barn eksponeres for passiv røyking.

Grunnen til at barn nå har lovfestet rett til et røykfritt miljø, er at barn er spesielt sårbare for tobakksrøyk fordi kroppen fortsatt er under utvikling.

Passiv røyking kan ha både kortvarige og langvarige helseeffekter for barn. Mindre alvorlige symptomer som hoste, irriterte øyne og tung pust er noen av de vanligste kortvarige effektene.

Tobakksrøyk gjør at slimhinnene i luftveiene til barn blir mer mottakelige for infeksjoner. Barn som vokser opp i et røykfylt miljø har derfor betydelig økt risiko for akutte luftveisinfeksjoner som bronkitt, bronkiolitt og lungebetennelse. Langvarig passiv røyking øker også risikoen for kroniske luftveissymptomer. Barn som er utsatt for tobakksrøyk over tid, har økt risiko for mellomørebetennelse. Væskende mellomørebetennelse er den vanligste grunnen til kirurgiske inngrep og nedsatt hørsel blant barn.

Barn som utsettes for passiv røyking, utvikler oftere astma enn andre barn. De får i tillegg hyppigere og sterkere astmaanfall og blir oftere innlagt på sykehus. Barn med astma kan også få pusteproblemer når de utsettes for passiv røyking.

Studier viser at spedbarn som er utsatt for passiv røyking, både under graviditeten og etter fødselen, har større risiko for krybbedød. Dette kan forekomme uavhengig av om moren røykte under svangerskapet eller ikke.

 

Dersom du har flere spørsmål om barn og passiv røyking, eller om å slutte, kan du lese mer om passiv røyking og helseskader her, eller se på Helsedirektoratets side www.slutta.no