Nyhetsartikkel

Planteekstrakter kan lette plager ved fyllesyke

Et planteekstrakt som er en blanding av frukt, blader og røtter, kan bidra til å lette plager fra fyllesyke. Inntak av vitaminer, mineraler, og antioksidanter ser derimot ikke ut til å hjelpe.

Dette ifølge en studie som ble publisert i BMJ Nutrition, Prevention & Health i april 20201.

Funnene antyder også at påstanden om at plager fra fyllesyke knyttes opp til alkoholens dehydrerende effekt og tap av elektrolytter, kan være feil.

Bakgrunnen for studien var at ulike typer naturmidler har blitt anbefalt mot fyllesyke, uten at det har vært sterke bevis for at det har noen effekt. Forskerne bestemte seg derfor for å undersøke effekten noen utvalgte planteekstrakter og blandinger av vitaminer, mineraler og antioksidanter, har på fysiske og psykiske symptomer knyttet til alkoholinntak.

Inneholder flavonoider

Det aktuelle planteekstraktet inneholdt barbadoskirsebær (acerola), fikenkaktus, ginkgo biloba, seljebark og ingefærrot. Vitaminene og mineralene inkluderte magnesium, kalium, natron, sink, riboflavin, tiamin og folsyre.

Planteekstraktene inneholdt polyfenoler og flavonoider. Disse stoffene har i tidligere eksperimentelle studier sett ut til å dempe effekten alkohol har på kroppen.

Tre grupper

Deltagerne i studien var 214 friske personer i alderen 18 til 65 år. Disse ble tilfeldig inndelt i tre grupper som fikk hver sitt smakssatte vannløselige tilskudd 45 minutter før de begynte å drikke alkohol, og en ny drikk umiddelbart etter at de hadde drukket det siste glasset med alkohol. De alkoholholdige drikkene som ble brukt i studien var øl, hvitvin og (hvitvins)spritzer.

En av gruppene fikk et tilskudd som inneholdt planteekstrakt, vitaminer, mineraler og antioksidanter. Den andre gruppen fikk et tilskudd med vitaminer, mineraler og antioksidanter, men uten planteekstrakter. Den tredje gruppen fikk en sukkerdrikk (placebo).

Det ble registrert hvor mye hver enkelt drakk, og hva de drakk.

Før og etter den aktuelle fire-timers perioden der deltagerne drakk alkohol, ble det tatt blod- og urinprøver, og det ble målt blodtrykk. Tolv timer senere ble prøvene tatt på nytt, og deltagerne fylte ut et skjema der de svarte på spørsmål om hvilke symptomer på fyllesyke de opplevde, og rangerte plagene etter intensitet.

Analysene viste at det var stor variasjon i hvor intense plager deltagerne hadde.

Ingen effekt av vitaminer og mineraler

Forskerne fant at de som fikk tilskudd med planteekstrakter, vitaminer, mineraler og antioksidanter hadde mindre plagsomme symptomer enn de som fikk placebodrikken. De fant ingen forskjell av betydning mellom gruppen som fikk tilskudd med planteekstrakt, vitaminer, mineraler og antioksidanter, og de som fikk tilskudd med kun planteekstrakt. Dette kan tyde på at det i hovedsak var planteekstraktene som hadde en gunstig effekt.

I gruppene som fikk planteekstrakt, var hodepinen 34 prosent mindre intens, kvalmen 42 prosent mindre intens, følelsen av likegyldighet var i gjennomsnitt 27 prosent lavere, og rastløshet var 41 prosent mindre. Det ble ikke funnet noen forskjell av betydning i andre symptomer.

De underliggende mekanismene - hvorfor planteekstraktene hjelper - er uklare. Det er behov for mer forskning på dette.

Alkoholen i seg selv gir plagene

Vitaminer, mineraler og antioksidanter hadde ingen effekt på plagene i seg selv. Dette antyder at alkohol kanskje ikke påvirker elektrolytt- og mineralbalansen slik mange tror, skriver forfatterne.

Analysen viste også at vannivået i kroppen ikke var forbundet med mengde alkohol som var inntatt. Resultatene antyder at alkoholpåført væskeutskillelse ikke nødvendigvis fører til en dehydreringsprosess av betydning. Det virker klart at symptomer på fyllesyke i hovedsak er forårsaket av alkohol og dens nedbrytingsprodukter, konkluderer forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. Lieb B, Schmitt P. Randomised double-blind placebo-controlled intervention study on the nutritional efficacy of a food for special medical purposes (FSMP) and a dietary supplement in reducing the symptoms of veisalgia. BMJ Nutrition Prevention & Health 2020. nutrition.bmj.com