Informasjon

Røykeavvenningsmedisin

Det finnes sannsynligvis ingen enkelttiltak som er viktigere for å fremme god helse og forebygge alvorlig sykdom enn det å slutte å røyke! Et hjelpemiddel kan være medisin som demper røykesuget.

Det brukes store ressurser for å finne fram til midler som kan hjelpe de som er avhengige med å komme ut av den vonde sirkelen. Blant hjelpemidlene er medikamentet vareniklin (Champix®), et røykeavvenningspreparat.

Per oktober 2021 er Champix tilbakekalt på grunn av funn av urenheter.

Vareniklin er et middel som blokkerer nikotinreseptorer på nerveceller. Middelet konkurrerer med nikotin om det samme bindingsstedet og binder seg sterkere til reseptoren enn hva nikotin gjør. Dette reduserer belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking, samtidig som vareniklin gir tilstrekkelig stimulering til å lindre røyketrang og avvenningsproblemer. Sikkerhet og effekt av vareniklin er blitt vurdert hos røykere med stabil hjertekarsykdom, og forekomsten av hjertekar-relaterte hendelser var lav.

Bruk av medisinene

Det aller viktigste ved røykeslutt er at den som røyker er motivert. Dersom du ikke er motivert, er det ingen grunn til å forsøke disse hjelpemidlene. Varenikin anbefales brukt i til sammen tolv uker.

Vareniklin

  • Dag 1-3: 0,5 mg én gang daglig.
  • Dag 4-7: 0,5 mg to ganger daglig.
  • Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg to ganger daglig.
  • Du bør fastsette en dato for røykeslutt. Dosering bør vanligvis igangsettes en til to uker før denne datoen.
  • Dersom du har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan tilleggsbehandling på ytterligere 12 uker med 1 mg to ganger daglig vurderes.
  • Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis reduksjon av dosen vurderes.

Medikamentet kan også brukes sammen med nikotinerstatningsmidler.

Er det bivirkninger ved behandlingen?

Ja! - Alle virksomme medisiner kan ha bivirkninger. Plagsomme bivirkninger ved disse medikamentene er sjeldne, men de kan forekomme. Det kan være vanskelig å tolke bivirkninger i en fase der man slutter å røyke, fordi røykestoppen i seg selv fører til uro, rastløshet, svimmelhet og lignende.

Røykeslutt

 

Vanlig bivirkninger med vareniklin er kvalme, hodepine, unormale drømmer, søvnløshet/søvnighet, mageplager, munntørrhet, svimmelhet, økt matlyst.

Dersom du opplever ubehag eller plager som du mener kan settes i forbindelse med medisinbruken, skal du alltid mistenke at medisinen kan være årsaken. Siden dette ikke er noen livsnødvendig medisin, anbefales stans i behandlingen dersom bivirkningene er plagsomme.

Vil du vite mer?