Nyhetsartikkel

Røykeforbud gir færre hjerteinfarkt

Etter at røykeforbudet ble innført i England i 2007, har antall tilfeller av hjerteinfarkt sunket betraktelig.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

At røyking har langsiktige skadevirkninger har trolig de aller fleste fått med seg, men en ny studie viser nå hvilken effekt røykeforbudet har hatt på forekomsten av hjerteinfarkt i den engelske befolkningen.

Studien ble nylig publisert i British Medical Journal (BMJ) og har undersøkt effekten av røykeforbudet som ble innført i England i 2007. Dette var en lov som forbød røyking blant annet på barer, i restauranter og ved offentlige kontorer.

Studien ble utført ved "University of Bath". Forskerne så på forskjellen mellom antall personer som ble innlagt på sykehus med hjerteinfarkt i fem år før røykeforbudet begynte, sammenlignet med de 15 månedene etterpå. Dette skal være den største og mest omfattende studien av effekten av røykelovgivningen i verden, og forskerne tok hensyn til en rekke faktorer som kan være med på å påvirke helsen – alt fra influensa til været.

Les også: Dette er hjerteinfarkt

"Nannystate"

Ifølge forfatterne av studien har flere andre studier vist at passiv røyking fører til økt risiko for hjerteinfarkt. Selv ønsket de altså å se hva røykeforbudet i England har hatt å bety for passive røykere og nedgangen i antall akutte hjerteinfarkt.

Innføringen av røykeloven i England satte sinnene i kok hos mange. De provoserte britene omtalte hjemlandet som ”The nannystate”. Men tallene fra BMJ-studien taler godt for seg:

Resultatene viste at det har vært 1200 færre innleggelser 12 måneder etter forbudet. Forskerne har beregnet en reduksjon på 2,4 prosent i antall hjerteinfarkt etter at røyking ble forbudt i mange av Englands både private og offentlige rom.

Les også: Passiv røyking

Tror på fortsatt fall

Tallene viser at det samlet sett var en nedgang i antall innleggelser for akutt hjerteinfarkt fra 2000 til 2008. Nedgangen var større hos eldre enn yngre aldersgrupper.

Forskerne så også at antall hjerteinfarkt fulgte et slags mønster: Ved juletider og tidlig om våren var det en topp, mens det var færre tifeller av hjerteinfarkt om sommeren. Det er flest menn over 60 år som får hjerteinfarkt, mens det er færrest tilfeller blant kvinner under 60 år.

Anna Gilmore er direktør for "Tobacco Control Research Group" ved Universitetet i Bath, og har ledet undersøkelsen. Hun sier til avisen The Times at den årlige forekomsten av hjerteinfarkt trolig vil fortsette å falle. Hun tror også man kan forvente en nedgang i antall luftveissykdommer og kreft som en følge av at røykeloven ble innført.

Èn av fem røyker i Norge

I Norge viser de siste tallene at om lag én av fem av den voksne befolkningen røyker daglig.

Dette tilsvarer drøyt 800 000 personer. I tillegg til dem som røyker daglig, sier rundt 9 prosent at de røyker av og til.

Ifølge Helsedirektoratet ser det ut til at det har oppstått et trendskifte omtrent rundt 1998 både blant menn og kvinner. Fra dette tidspunkt akselererte nedgangen i andel røykere, og fra 1998 til 2009 har andelen som røyker daglig gått ned med 12 prosentpoeng – fra 33 til 21 prosent.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Sims M, Maxwell R, et al.. Short term impact of smoke-free legislation in England: retrospective analysis of hospital admissions for myocardial infarction. BMJ 2010; 340: c2161 . BMJ (DOI)