Nyhetsartikkel

Røykeforbud og astmaplager

En ny studie viser at antall sykehusinnleggelser blant barn med astma i England har gått kraftig ned siden røykeloven ble innført.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien er publisert i tidsskriftet Pediatrics, og den viser at i det første året etter at røykeloven ble innført, gikk antall sykehusinnleggelser blant barn med alvorlige astmaanfall ned med 12 prosent.

Deretter ble antall innleggelser redusert med ytterligere tre prosent de neste to årene.

Røykeloven ble innført i England i 2007. Nedgangen i antall astmainnleggelser ble funnet blant alle barn, uansett kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn.

Da røykeloven ble innført, mente kritikerne at dette ville føre til mer røyking i hjemmene. Men forfatterne av studien sier at dette beviser at flere mennesker har innført røykeforbud også i hjemmet.

- Folk har sett fordelene ved røykeloven, og de ønsker derfor å kopiere den til hjemmet sitt, og dette kommer barna til gode, sier forskningsleder Christopher Millett til BBC.

Les også: Astma og røyking

Frivillig forbud

En tidligere studie fra Skottland viser det samme1. Her ble røykeloven innført i 2006, og også her har antall sykehusinnleggelser blant barn med astma sunket betraktelig.

I denne studien, som ble utført ved Universitetet i Glasgow, analyserte forskere data om sykehusinnleggelser blant barn med astma i Skottland fra januar 2000 til oktober 2009. Det ble tatt hensyn til blant annet aldersgruppe, kjønn, sosioøkonomisk status og om barna bodde på landet eller i byen.

Les også: Hva skjer i kroppen når du slutter å røyke?

Før lovgivningen ble innført, økte antall innleggelser blant barn med astma med over fem prosent i året i Skottland. Etter gjennomføringen av lovgivningen var det en gjennomsnittlig reduksjon i antall innleggelser på vel 18 prosent per år i forhold til utganspunktet den 26. mars 2006.

- Tidligere studier har vist at innføring av røykeforbudet har ført til en reduksjon av luftveissymptomer blant ansatte i barer. Det er imidlertid ikke kjent om luftveissykdom også reduseres blant mennesker som ikke blir eksponert for tobakksrøyk gjennom jobben. Målet i vår studie var å fastslå om forbudet mot røyking på offentlige steder i Skottland, som ble igangsatt i mars 2006, påvirket frekvensen av sykehusinnleggelser for barneastma, skriver forskerne i studien "Smoke-free Legislation and Hospitalizations for Childhood Asthma" som er blitt publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine1.

Les også: Barneallergistudien i Trondheim

Stor reduksjon

Forskerne skriver at det er en rekke bevis for at det er en sammenheng mellom eksponering for tobakksrøyk og risikoen for astma. Tobakksrøyk øker risikoen for å utvikle astma, og blant dem som har astma, kan eksponering for tobakksrøyk føre til at sykdommen utvikler seg negativt og gir alvorlige symptomer.

I studien fra Glasgow ble sykehusdata brukt til å identifisere alle innleggelser grunnet astma i Skottland fra januar 2000 til oktober 2009 blant barn yngre enn 15 år.

Les også: Helseskader ved røyking

- Før innføringen av røykeforbudet var det en bekymring for om dette kunne føre til at flere røykte hjemme. Og dermed føre til en økt eksponering av tobakksrøyk blant barn. Andre studier har vist at dette ikke er tilfelle, derimot har røykeloven resultert i en økning av frivillige forbud innad i hjemmet, sa professor Jill Pell den gang studien ble publisert.

Les også: Helseskader ved passiv røyking

Kilder

Referanser

  1. Mackay D, Haw S, Ayres JG, et al. Smoke-free legislation and hospitalizations for childhood asthma. N Engl J Med 2010; 363: 1139-45. New England Journal of Medicine
  2. Millett C, Lee J, et.al. Hospital admissions for childhood asthma after smoke-free legislation in England. Pediatrics 2013.