Nyhetsartikkel

Røykekutt mot sure oppstøt

Plages du av sure oppstøt og halsbrann hjelper det å kutte røyken. Det konkluderer NTNU-forskere med i en studie publisert i tidsskriftet American Journal of Gastroenterology.

Antall mennesker som sliter med sure oppstøt og halsbrann, har økt kraftig de siste årene. En studie fra NTNU i Trondheim viser at røykekutt reduserer disse plagene.

Eivind Ness-Jensen (bilde)1 er lege og forsker ved HUNT forskningssenter, NTNU, Levanger, og er forfatteren bak en studie som har undersøkt sammenhengen mellom halsbrann og røykelutt.

Les også: Vær røykfri

Han sier til NHI.no at halsbrann kan gå ut over både livskvaliteten og arbeidsevnen og at det gir en økt sjanse for kreft i spiserøret.

- Kreft i spiserøret er heldigvis sjeldent, og antallet som får dette er veldig lite, men halsbrann og sure oppstøt er risikofaktorer for spiserørskreft. I Norge er det i underkant av 250 mennesker som får spiserørskreft i året, mens nærmere 50 prosent av befolkningen har halsbrann og sure oppstøt av og til. Men spiserørskreft er en kreftform som øker i hyppighet i Norge og den vestlige verden, så det er bekymringsfullt, sier Ness-Jensen.

Les mer om syreplager (reflukssykdom) her

Normalvektige fikk reduserte plager

Ness-Jensen har i denne studien brukt data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Mellom HUNT 2 (1995-1997) og HUNT 3 (2006-2008) har andelen som anga halsbrann og sure oppstøt ukentlig økt med nesten 50 prosent - fra 11,6 prosent til 17,1 prosent av deltakerne.

Deltakere som anga alvorlige plager med halsbrann og sure oppstøt, og som var dagligrøykere i HUNT 2, ble fulgt opp i HUNT 3.

De som hadde kuttet ut dagligrøykingen i HUNT 3 hadde mindre plager enn de som fortsatt var dagligrøykere. Røykekutt reduserte plagene kun blant normalvektige og ikke blant overvektige. Dette skyldes trolig at overvekt også er en viktig årsak til disse symptomene, og at røykekutt ikke er nok.

- Hvor stor effekt hadde røykekutt på plagene?

- Sammenlignet med de normalvektige som fortsatte å røyke økte røykekutt sjansen for å bli kvitt plagene med nesten 6 ganger. Dette er en veldig stor effekt i medisinsk sammenheng, men det er alltid en viss usikkerhet i slike tall, sier han.

Ness-Jensen forklarer at røyking virker negativt på slike plager på grunn av at røyking gjør lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken slakkere. Dermed kan magesyre lettere komme opp i spiserøret. I tillegg reduserer røyking spyttproduksjonen. Spyttet er viktig for å vaske spiserøret rent, slik at mindre spytt gjør at mer syre får lov til å være lengre i spiserøret å lage etseskade. Slimhinnen i magesekken tåler syren, men slimhinnen i spiserøret gjør ikke det, slik at det blir skader på spiserøret.

Les også: Brystbrannsykdom - reflukssykdom

Vektnedgang størst effekt

Plager med halsbrann og sure oppstøt henger også sammen med overvekt.

- Det er trolig flere mekanismer som ligger bak dette, men den viktigste årsaken er trykket som skapes mot lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken av en omfangsrik mage. Dette trykket gjør at lukkemuskelen åpner seg hyppigere og lengre, og gjør at magesyre kommer opp i spiserøret, sier Ness-Jensen.

Les også: Hva er overvekt?

- Hva var mest effektivt i denne sammenhengen: vektnedgang eller røykekutt?

- For overvektige ser vektnedgang ut for å være det viktigste, men disse vil trolig også ha glede av røykekutt – som også reduserer risikoen for mange andre sykdommer. Vi ser at det er en klar og sterk sammenheng mellom overvekt og halsbrann/sure oppstøt, men denne sammenhengen er ikke like sterk for røyking. Overvekt er altså en viktigere årsak enn røyking for å få slike plager. Blant de normalvektige er det derimot mindre å hente på vektnedgang, og da blir røykekutt viktigere, sier han. Ness-Jensen presiserer også at det er helt ufarlig og normalt å ha halsbrann av og til.

- Er medisiner like effektive som å slutte å røyke/gå ned i vekt?

- Medisinene er veldig effektive, men hvis man kan unngå medisiner, bør man det. Medisinene koster penger og gir bivirkninger hos noen. I tillegg har vektnedgang og røykekutt helt klart gunstige effekter for den generelle helsen, sier Ness-Jensen.

Han forteller at bivirkningene av medisinene i tillegg gir økt sjanse for infeksjoner og redusert opptak av enkelte mineraler i tarmen.

- I tillegg har vi vist at de som går ned i vekt eller kutter ut røyken, også får bedre effekt av medisinene de tar mot plagene, sier han.

Forskeren forteller at man lenge har visst at overvektige og røykere har økt sjanse for å plages med halsbrann og sure oppstøt, men at sammenhengen mellom vektnedgang og røykekutt ikke er blitt studert på denne måten tidligere.

- Resultatene var ikke overraskende, men bekrefter en antakelse man har hatt tidligere. Det som var mer overraskende var at vektnedgang og røykekutt ser ut til å gi bedre effekt av medisinene man bruker mot slike plager, sier han.

Les også: Overvekt og slanking - hvordan lykkes?

Kilder

Referanser

  1. Ness-Jensen E, Lindam A, et.al. Tobacco Smoking Cessation and Improved Gastroesophageal Reflux: A Prospective Population-Based Cohort Study: The HUNT Study. The American Journal of Gastroenterology 2014; 109: 171-177. doi:10.1038/ajg.2013.414 DOI