Informasjon

Hvorfor bør du slutte å røyke?

Gjentatte eksponeringer for nikotin fører til utvikling av toleranse, en tilstand der stadig høyere doser behøves for å oppnå samme stimulerende effekt.

Skadelige effekter av røyking

Røyking er den viktigste årsaken til sykelighet og død som det er mulig å gjøre noe med i utviklede land. Selv om færre røyker nå enn før årtusenskiftet, dør fremdeles rundt 6000 personer årlig av røyking i Norge1. Hvert femte dødsfall før fylte 70 år er direkte knyttet til røyking. Omtrent halvparten av storrøykere dør før de fyller 70 år. Bortsett fra død forårsaker røyking plagsomme kroniske hjerte-, kar-, og lungesykdommer, som medfører nedsatt livskvalitet. 

En stor australsk studie viser at to av tre dødsfall blant røykere skyldes røykerelaterte sykdommer2. Studien viser at røykerne har rundt tre ganger så høy risiko for å dø tidlig, som de som aldri har røykt.

Hvor farlig er røyking?

Sammenliknet med ikke-røykere har røykere:

Andre problemer med røyking er nedsatt lukte- og smakssans, økt tendens til rynker i ansiktet, skader på tannkjøtt og tenner, og personer med diabetes som røyker, får lettere nyreskade. Barn av foreldre som røyker, har lavere fødselsvekt, større sjanse for å bli psykisk utviklingshemmet, oftere luftveisinfeksjoner, dårligere lungefunksjon, økt tendens til kronisk infeksjon i øret. De har også større sjanse for å bli røykere selv. Passiv røyking øker sjansen for livmorhalskreft, lungekreft og hjertesykdom.

Animasjon om røykeslutt
Neste side