Informasjon

Hvorfor bør du slutte å røyke?

Gjentatte eksponeringer for nikotin fører til utvikling av toleranse, en tilstand der stadig høyere doser behøves for å oppnå samme stimulerende effekt.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Skadelige effekter av røyking

Røyking er den viktigste årsaken til sykelighet og død som det er mulig å gjøre noe med i utviklede land. I følge amerikanske tall (2011) forårsaker røyking 443 000 dødsfall i året i USA. 1 av 5 dødsfall i USA er direkte knyttet til røyking, og røykere dør 5-8 år tidligere enn de som aldri har røykt.

En stor australsk studie viser at to av tre dødsfall blant røykere skyldes røykerelaterte sykdommer1. Studien viser at røykerne har rundt tre ganger så høy risiko for å dø tidlig, som de som aldri har røykt.

Hvor farlig er røyking?

Sammenliknet med ikke-røykere har røykere:

Andre problemer med røyking er nedsatt lukte- og smakssans, økt tendens til rynker i ansiktet, og personer med diabetes som røyker, får lettere nyreskade. Barn av foreldre som røyker, har lavere fødselsvekt, større sjanse for å bli psykisk utviklingshemmet, oftere luftveisinfeksjoner, dårligere lungefunksjon, økt tendens til kronisk infeksjon i øret. De har også større sjanse for å bli røykere selv. Passiv røyking øker sjansen for livmorhalskreft, lungekreft og hjertesykdom.

røykeslutt
Animasjon om røykeslutt

Hjelper det å slutte?

Ved røykeslutt minskes risikoen for død og hjerteinfarkt. Risikoen for hjerneslag reduseres, og lungeforandringer som kronisk bronkitt og nedsatt lungefunksjon bedres. Kvinner som slutter å røyke ved 35 års alder, øker forventet levealder med 3 år. Menn som slutter å røyke ved 35 års alder, øker forventet levealder med 2 år. Røykeslutt kan øke livslengden selv for dem som slutter å røyke etter 65 års alder. Les mer om hva som skjer i kroppen når du slutter å røyke.

Hvordan slutter man å røyke?

Det er avgjørende for å klare å slutte med røyk at du er motivert. Du må virkelig ønske å slutte. Før du slutter bør du gjøre en liten kartlegging: Hvor, hvor ofte og i hvilke situasjoner røyker du? Har du forsøkt å slutte før? Hva hjalp deg? Hva førte til tilbakefall?

Deretter må du utvikle en strategi. Bestem deg for en dato - helst innen to uker. Trapp gradvis ned mot denne datoen, og arbeid bevisst med å endre røykevanene. Informer familie, venner og arbeidskolleger og be om forståelse og støtte. Unngå å røyke på steder der du tilbringer mye tid i perioden før du slutter (f.eks. hjemme, i bilen). Total røykestans er helt nødvendig - du kan ikke tillate deg et eneste drag etter sluttdato. Dersom ektefelle/samboer røyker, kan det være fornuftig å slutte samtidig, eventuelt på forhånd bli enig om spesielle strategier for å unngå smitteeffekt.

Tenk ut tiltak for å forebygge tilbakefall: Unngå risikosituasjoner. Utvikle alternative tilfredsstillende vaner. Vær klar over abstinenssymptomer som irritabilitet, tretthet, konsentrasjonsvansker, røykesug. Vær klar over at du kan komme til å gå opp i vekt: fire av fem får vektøkning. De fleste går opp 2 til 3 kg. Rundt 10 prosent kan gå opp over 15 kg. Alkoholinntak er forbundet med tilbakefall, og i perioden da du forsøker å slutte kan det være fornuftig å holde inntaket på et absolutt minimum. Bruk legen din aktivt i perioden da du forsøker å slutte, han/hun kan være en verdifull støttespiller, og du kan formidle problemer du opplever underveis til ham/henne.

Finnes det medikamentelle hjelpemidler?

Studier har vist at behandling med nikotinerstatning øker suksessraten ved røykeslutt. Særlig kan nikotinerstatning være nyttig dersom en røyker mer enn 10 til 15 sigaretter per dag. Nikotin kan tilføres i form av plaster eller tyggegummi (begge fås reseptfritt). Plaster gir en jevn og vedvarende nikotintilførsel og er mest velegnet når det gjelder å redusere abstinensbetinget senket stemningsleie og langvarig røyketrang. Tyggetabletter spyttes ut etter omtrent 30 minutter og gir omtrent samme konsentrasjon av nikotin som en middels sterk sigarett etter omlag en halv time. De er velegnet mot akutt innsettende røykesug.

Det finnes også andre medikamenter som kan benyttes. Et legemiddel mot depresjon (Bupropion) har vist seg å minske lysten på røyk. Preparatet kan være et hjelpemiddel til røykeavvenning i kombinasjon med motiverende støtte. Et annet legemiddel som også kan hjelpe mange, er vareniklin. Snakk med legen din dersom du føler at du trenger slike medisiner. Begge disse medikamentene kan gjerne kombineres med nikotinpreparater.

Finnes det kursopplegg dersom det blir vanskelig å slutte på egen hånd?

Det finnes mer omfattende kurs som bygger på de samme prinsippene som rådene over. På disse kursene får du mer systematisk pedagogisk rådgivning og dessuten støtte ved å møte andre som er i samme situasjon.

E-sigaretter

Elektroniske sigaretter har blitt svært populære på kort tid, og er en metode som hjelper tradisjonelle tobakksrøykere bort fra sigarettbruk. Brukes e-sigaretten som et alternativ til tobakk for de som allerede røyker, er den positive effekten udiskutabel. De som ikke ønsker eller klarer slutte, bør anbefales å bruke e–sigaretter fremfor røyk.

Den største risikoen knyttet til e-sigaretter er at de har et potensiale til å gjøre nok en generasjon nikotinavhengig.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. Banks E, Joshy G, Weber MF, et al. Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC Medicine 2015; 13: 38 . doi:10.1186/s12916-015-0281-zDOI