Informasjon

Hvorfor bør du slutte å røyke?

Gjentatte eksponeringer for nikotin fører til utvikling av toleranse, en tilstand der stadig høyere doser behøves for å oppnå samme stimulerende effekt.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet; nettpublikasjoner; folkehelserapporten: røyking og snusbruk. Sist oppdatert 05.07.2017. Siden besøkt 07.03.2018. www.fhi.no
  2. Banks E, Joshy G, Weber MF, et al. Tobacco smoking and all-cause mortality in a large Australian cohort study: findings from a mature epidemic with current low smoking prevalence. BMC Medicine 2015; 13: 38 . doi:10.1186/s12916-015-0281-z DOI
  3. Jha P, Peto R (2014): Global effects of smoking, of quitting, and of taxing tobacco. N Engl J Med, 370(1), 60-68.
  4. Brown J, Beard E, Kotz D, et al. Real-world effectiveness of e-cigarettes when used to aid smoking cessation: a cross-sectional population study. Addiction 2014; 109: 1531-40. pmid:24846453 PubMed
  5. Kalkhoran S, Glantz SA.. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis.. Lancet Respir Med. 2016; 15: 00521-4. pmid:26776875 PubMed
Forrige side