Nyhetsartikkel

Røyking er skadelig - selv om du slutter i ung alder

Unge mennesker som røyker har økt risiko for å få flere ulike sykdommer tidlig i livet. Selv etter røykeslutt i ung alder, vil noe av risikoen henge ved.

En statusartikkel gjennomført av danske forskere har undersøkt hvordan røyking påvirker kroppen og helsa i ung alder. Og om hvordan risikoen for sykdom reduseres ved røykeslutt.

Forskerne ønsket blant annet å belyse om røykere som slutter innen de er 30 år, har økt risiko for sykdom og død senere i livet. 

Statusartikkelen er et systematisk gjennomgang av fire studier der deltagere er fulgt opp over tid for å undersøke hva røyking i ungdommen betyr for helsa. Studien er publisert i det danske tidsskriftet Ugeskrift for Læger1.

En myte om røykeslutt

Forskerne mener det har oppstått en myte og misforståelse i forbindelse med røyking og røykeslutt. Myten handler om at hvis du slutter å røyke innen du er 30 år, får ikke røykingen noen helsemessige konsekvenser. 

Charlotta Pisinger er professor i tobakksforebygging tilknyttet København universitet og Hjerteforeningen i Danmark. Hun sier til NHI.no at denne myten blant annet er oppstått på bakgrunn av en studie fra 2004 som har fått mye oppmerksomhet - the British Doctors Study.

Denne studien fant ingen overdødelighet blant menn som sluttet å røyke tidlig.

Røykeslutt - jo før, jo heller

Denne nye, danske studien knuser altså denne myten: 

Forskerne konkluderer med at for kvinner som slutter å røyke i 30-årene, er risikoen for å dø av lungekreft nesten dobbelt så høy sammenlignet med de som ikke røyker. De konkluderer også med at kvinner har en liten økt risiko (fem prosent) for å dø i de neste 12 årene etter røykestopp sammenlignet med ikke-røykere.

Der er sikker evidens for at røyking i ungdommen skader fertiliteten, potensen, graviditeten, lungene og hjerte-kar-systemet samt fører til annen helseskade i ung alder, skriver forskerne i sin konklusjon.

De skriver også at gjennomgangen viser at for menn som slutter å røyke innen de er 30 år, ser man ingen økt dødelighet - mens det altså er en litt forhøyet risiko blant kvinner. 

Den markante overdødelighet av lungekreft ser som nevnt ut til vedvare hos kvinner, på tross av tidlig røykestopp. Samtidig er det bevis for at røyking er årsak til seksuell dysfunksjon hos menn og at røyking er en av de viktigste faktorene for nedsatt fertilitet hos begge kjønn - samt svangerskapskomplikasjoner. 

Kan være kjønnsforskjeller

Hvorfor det er en forskjell på kvinner og menn, kan være på grunn av tallmaterialet forskerne hadde tilgang til, ifølge Pisinger.

Samtidig sier hun at kvinner tåler røyking dårligere enn menn.

- Vi vet at røyking skader kvinner mer enn menn for eksempel når det gjelder hjerte- og karsykdom. Vi har ikke evidens for hvorfor det er en slik forskjell, men forskjellig biologi (hormoner) kan være forklaringen. En annen forklaring kan være at kvinner veier mindre. Så 20 sigaretter skader en kvinne på 60 kilo mer enn en mann på 90 kilo, sier hun.

Pisinger forteller at en av studiene som var inkludert i gjennomgangen, har sett at lungekreft faktisk gir en 50 prosent høyere risiko for å dø av lungekreft blant menn, men de har i artikkelen ikke angitt om det er en signifikant forskjell.

Aldri for sent å stumpe røyken

Det er likevel viktig å understreke: det er ingen tvil om at det lønner seg å slutte å røyke - jo før, jo heller. Men det beste er å aldri begynne.

Forskerne konkluderer med at i studiene de har gjennomgått, er den en absolutt enighet om at jo tidligere du slutter å røyke, jo større er helsegevinsten.

- Alle studier viser at jo tidligere man slutter å røyke, desto lengre lever man. Røykestopp gir ikke bare bedre fysisk helse, men også bedre psykisk helse, mindre depresjon, stress og bedre livskvalitet, sier Pisinger.

- Men mange føler seg udødelige som unge og blir overrasket over at man kan bli svært syk av å røyke allerede som ung. Jeg har møtt personer i 20-årene som har fått lungekreft og dødd, men dette er sjelden. Kroppen akkumulerer de giftige og kreftfremkallende stoffene, det er bittert å slutte å røyke som 30-åring og så bli alvorlig syk eller ikke kan få barn som 40-åring på grunn av at kroppen allerede har tatt skade av røykingen, sier hun.

Men igjen: det er aldri for sent å stoppe.

- Er man 30 og slutter og røyke, får man 10 ekstra leveår. Er man 60 og slutter, får man tre år ekstra år å leve. Personer med kreft som slutter å røyke, tåler behandlingen bedre og har bedre overlevelse. Personer som har hatt blodpropp i hjertet og slutter å røyke, halverer deres risiko for at få ny blodpropp eller dø av hjertesykdom, sier Pisinger. 

 

Kilder

Referanser

  1. C Pisinger,Nielsen F, et.al. Rygning kan have skadelige effekter selv ved ophør før 30-årsalderen. Ugeskriftet 2021. ugeskriftet.dk
  2. https://videnskab.dk/krop-sundhed/rygning-i-ungdommen-kan-have-langsigtede-konsekvenser-ogsaa-ved-rygestop-foer-de-30-aar